EIT+ dostanie 40 mln zł z Ministerstwa Nauki

rozwój.jpg

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło prawie 40 milionów złotych na rozbudowę sieci biobanków, której liderem będzie wrocławskie EIT+.

Pieniądze z kasy Ministerstwa Nauki zostaną wydane na utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego oraz Ogólnopolskiej Sieci Biobanków, która przyłączona będzie do międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskie instytucje biobankowania. Do sieci przystąpiło siedem instytucji z Polski. Liderem projektu jest Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Dr n. med. Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i  BBMRI-ERIC twierdzi, że to pozwoli na stworzenie jednolitej bazy wszystkich działających w kraju placówek gromadzących informacje o naszym zdrowiu.

– Ujednolicimy zasady działania, wprowadzimy oraz wspólne narzędzia IT, określimy warunki zbierania danych, pobierania próbek, ich transportu oraz przetwarzania – tłumaczy dr Kozera. – Dzięki temu wyznaczymy w Polsce standardy pracy z ludzkim materiałem biologicznym, co przełoży się na jakość wykorzystywania badań naukowych, dostępność wyników, bezpieczeństwo oraz skuteczność analizy materiału badawczego, a w efekcie końcowym kraju wpłynie na rozwój badań populacyjnych i podniesienie poziomu zdrowia w naszym kraju.

Podstawowym założeniem biobanków jest nie tylko przechowywanie próbek, ale ich wykorzystywanie dla projektów naukowych. W międzynarodowym środowisku naukowym i medycznym biobanki uznawane są od lat za ośrodki badawcze będące przyszłością medycyny i badań diagnostycznych.

Biobanki to zbiory ludzkiego materiału biologicznego, m.in. krwi, produktów krwiopodobnych, tkanek, śliny. – Znacznie biobanków ma szczególne znaczenie dla sektora badań i innowacji, który jest uzależniony od wyselekcjonowanego i dobrze scharakteryzowanego materiału biologicznego. To też droga do tak istotnej dla wszystkich medycyny spersonalizowanej.

Potencjalnymi odbiorcami biobanków w Polsce będą przede wszystkim instytucje naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które dostaną dobrze scharakteryzowany materiał biologiczny do prowadzenia badań.
Kolejne obszary badawcze, których rozwój będzie możliwy tylko przy zapewnieniu dostępu do dużych kolekcji ludzkiego materiału biologicznego to m.in. badania nad chorobami rzadkimi i nieuleczalnymi, opracowywanie nowych metod diagnostycznych oraz leków, czy prowadzenie zaawansowanych badań środowiskowych,  dotyczących np. wpływu toksyn.

Stworzenie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) w Polsce wpłynie na rozwój wielu obszarów nauki, w tym głownie medycyny i farmacji. Projekt pozwoli na nawiązanie i rozwiniecie współpracy między ośrodkami akademickimi i klinicznymi w Polsce oraz w Europie.

– Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 roku. Obecnie sieć utworzy siedem placówek posiadających biobanki. Jednak znaczna część otrzymanego dofinansowania zostanie przeznaczona na warsztaty oraz szkolenia kadr innych instytucji, aby wszystkie biobanki w Polsce mogły skorzystać z dostępnej wiedzy i wprowadzonych rozwiązań – zaznacza dr Łukasz Kozera. – Naszym celem jest również utworzenie Krajowego Biobanku Populacyjnego we Wrocławiu, co pozwoli na zwiększenie udziału mieszkańców Dolnego Śląska w badaniach naukowych.

W projekcie biorą udział: Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ