WSPÓLNE STANOWISKO W SPRAWIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU

wyspa sodowa.jpg

Na portalu wyspaslodowa7.pl wystosowano stanowisko ws. zignorowania głosu mieszkańców w sprawie prywatyzacji kamienicy na Wyspie Słodowej. Poniżej treść

Sprawa zignorowania głosu mieszkańców w sprawie prywatyzacji kamienicy na Wyspie Słodowej oraz przekreślenia lekką ręką prezydenta Rafała Dutkiewicza prawie dwuletnich konsultacji społecznych niepokoi i bulwersuje nie tylko nas – osoby zaangażowane w obronę Wyspy Słodowej, ale także inne organizacje oraz ludzi aktywnie działających na rzecz społeczności Wrocławia, osoby współpracujące z miastem na różne sposoby.

Powód jest prosty: złamanie obietnic danych przez prezydenta Rafała Dutkiewicza jest realnym zagrożeniem dla wszystkich procesów, w których mieszkańcy wyrażają swoją wolę i oczekiwania wobec władzy. Jeżeli można bez konsekwencji zignorować stanowisko mieszkańców (m.in. 6000 podpisów) w tak głośnej i długo dyskutowanej sprawie jak Wyspa Słodowa, to jasny sygnał, że Prezydent nie musi się liczyć z głosem społecznym – w żadnej sprawie.

Sprawa kamienicy jest sprawdzianem głoszonej przez magistrat od dwóch lat polityki partycypacji społecznej – czyli wsłuchiwania się magistratu w głos mieszkańców. Wyspa Słodowa 7 – nazwana przez Pana Prezydenta „Laboratorium Partycypacji” stała się obok Wrocławskiego Budżetu Partycypacyjnego, sztandarowym projektem Biura Partycypacji Społecznej, powołanego w ramach polityki #bliżej.

Wynikiem tego projektu jest niestety porażka – pogrzebanie bardzo ważnego, wręcz symbolicznego procesu konsultacyjnego. Wraz ze sprzedażą kamienicy na Wyspie Słodowej rozsypuje się nadzieja na realną partycypację we Wrocławiu, a także słabnie społeczeństwo obywatelskie, stawiając wszelkie procesy konsultacyjne pod znakiem zapytania – czy nie jest to strata czasu?

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przyłączenie się do wspólnego apelu do Prezydenta Wrocławia oraz Radnych Miejskich o uszanowanie woli mieszkańców i niesprzedawanie kamienicy na Wyspie Słodowej 7. Oto jego treść:

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych, obywatele i obywatelki, sprzeciwiamy się decyzji Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza o sprzedaży kamienicy na Wyspie Słodowej 7 – sprzeciwiamy się ignorowaniu woli mieszkańców wyrażonej w petycji podpisanej przez ponad 6000 osób, zignorowaniu wyniku procesu konsultacyjnego („Laboratorium Partycypacji”) trwającego prawie dwa lata, zignorowaniu własnych obietnic danych wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Decyzja ta grzebie nadzieję na realny wpływ mieszkańców na życie miasta, a także stawia pod znakiem zapytania przyszłość tak symbolicznego miejsca jakim jest Wyspa Słodowa.

Lista dotychczas podpisanych osób i organizacji znajduje się tu (będzie na bieżąco aktualizowana):

https://docs.google.com/document/d/158ai6_rOZ5-ch40pg-DM-ZqrUgY8VzJOj0gu7wnQkpQ/edit?usp=sharing

Jak można podpisać apel? Wystarczy wysłać do nas meila z poparciem (w imieniu swoim, lub organizacji), na adres wyspaslodowa7@gmail.com

źródło: wyspaslodowa7.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ