ZARZĄD REGIONU PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W KOMITET PROTESTACYJNY

Na lutowym posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk głównym punktem było omówienie sytuacji w Teatrze Polskim. ZR przyjął uchwałę, w którym wyraził swoje oburzenie wobec decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego ws. uniemożliwienia działalności państwowej sceny Teatru Polskiego przez bezprawne działanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego  i postanowił przekształcić się w Komitet Protestacyjny.

Oprócz tego członkowie Zarządu wysłuchali informacje z prac Prezydium ZR, a także o sytuacji w branżach i zakładach pracy.

Członkowie Zarządu wysłuchali też informacje o zmianach w prawie pracy, które przedstawił prawnik ZR Sławomir Poświstak. Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy polegająca na tym, że:

-odpowiedzialność materialna pracownika wynika tylko z podpisanej umowy,

-wydłużenie okresów odwołania się od bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przedłużono do 21 dni,

-pracownik może zwrócić się z roszczeniem o świadectwo pracy i pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni,

-pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy,

-w sytuacji zatrudniania od 20 do 50 osób, pracodawca też będzie musiał tworzyć regulamin, jeśli będą o to wnioskować działające  zakładzie związki zawodowe.

W przypadku tworzenie zfśs też będzie obowiązywać ta sama powyższa zasada.

jw

Foto Janusz Wolniak

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ