DOMAGAJĄ SIĘ ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZEŃ

Po obradach Sekcji Krajowej Oświaty w Jeleniej Górze-Cieplicach, ukazał się Komunikat, w którym są wyartykułowane postulaty Rady KSOiW dotyczące m.in.: znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zwiększenia nakładów  na edukację, większego wsparcia finansowego dla małych szkół, wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach, określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Cały Komunikat poniżej.

na zdjęciu – przew. KSOiW Ryszard Proksa

Foto Janusz Wolniak

 KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

 1. Finansowanie oświaty.
 2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Czas i warunki pracy nauczycieli.
 5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Ponadto NSZZ „Solidarność” domaga się:

 • zwiększenia nakładów na edukację,
 • większego wsparcia finansowego dla małych szkół,
 • wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,
 • określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,
 • wprowadzenia zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych  w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela  w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści,
 • przejrzystych zasad naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,
 • wprowadzenia i określenia czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,
 • przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rada KSOiW omówiła zasady opiniowania przez struktury związkowe projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Burzliwą dyskusję wywołały przykłady rozbieżności interpretacyjnych i stosowanie nowego zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (miał on wyeliminować „godziny karciane”) w poszczególnych województwach. Obecna na posiedzeniu Rady poseł Marzena Machałek stwierdziła, że skoro jest tak duża rozbieżność w interpretacjach nowego zapisu, to należy go doprecyzować. W tej sprawie ma rozmawiać z minister Anną Zalewską.

Członkowie Rady przyjęli stanowisko, w którym domagają się zmiany zapisów ustawowych, tak aby opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły była wiążąca dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Rada chce także zwiększenia roli kuratora oświaty w konkursach na dyrektorów szkół.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ