Polska odpowiada Komisji Europejskiej

timm.jpg

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że strona polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na uzupełniające zalecenia instytucji wydane w grudniu ubiegłego roku w sprawie praworządności w Polsce. W odpowiedzi znalazło się również kilka słów do wiceprzewodniczącego KE – Fransa Timmermansa.

Strona polska przekazała dzisiaj do Komisji Europejskiej odpowiedź na niewiążące uzupełniające zalecenia w sprawie praworządności. Podkreślono w niej, że utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania sądu konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością.

W odpowiedzi strona polska przedstawiła merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej. W ocenie strony polskiej, przyjęte przez parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów TK oraz ustawa  z dnia 13 grudnia 2016 roku – przepisy wprowadzające obie te ustawy są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego. Ustawy te w sposób kompleksowy i ostateczny regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych  Polsce przez Komisję Wenecką. W szczególności podkreślono, że powołanie przez Prezydenta RP nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wejście w życie wyżej wymienionych nowych regulacji prawnych stworzyło właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Strona polska wyraża nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem.

Strona polska jednocześnie przypomniała, że w duchu lojalnej współpracy państwa członkowskiego z Komisją Europejską od ponad roku przekazuje merytoryczne wyjaśnienia dotyczące sytuacji w Polsce. Podkreślono, że w dialogu z Komisją Europejską powinny obowiązywać takie zasady, jak obiektywizm, szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej. Zaznaczono też, że ostatnie wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w których nawołuje on inne państwa członkowskie do stworzenia wspólnego frontu z Komisją Europejską przeciwko Polsce, są jaskrawym przykładem pogwałcenia tych reguł. 

Strona polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich. Apelujemy do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o zaprzestanie takich działań 

– podkreśliło MSZ w komunikacie.

Po raz kolejny strona polska zaznaczyła również, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności.

Na zakończenie podkreślono, że strona polska ma nadzieję, iż wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na uzupełniające zalecenie zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Komisję Europejską i zostaną przez nią przyjęte ze zrozumieniem.

źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ