Radni PiS chcą utworzyć „Fundusz Rozwoju Osiedli”

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

„Wzmocnienie rad osiedli, obok WBO, ma szanse przyczynić się do budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego, gdyż głosowanie na odpowiednich radnych osiedlowych  będzie się teraz wiązało z realizacją konkretnych inwestycji.” – czytamy w komunikacie prasowym

 W celu zwiększenia znaczenia i roli wrocławskich osiedli Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Wrocławia proponuje utworzenie Funduszu Rozwoju Osiedli. Środkami funduszu będą dysponowały Osiedla przeznaczając je na realizację inwestycji podnoszących komfort życia i rozwiązując lokalne problemy.

Główne założenia:

 

  • Kwota do dyspozycji Osiedli zapisana „na stałe” – 1% dochodów budżetu Wrocławia (obecnie około 40 mln zł);
  • Osiedla do wyczerpania przyznanych środków wskazują inwestycje, które mają być wykonane w danym roku budżetowym;
  • Środki dzielone po równo dla wszystkich osiedli;
  • Realizatorem inwestycji Urząd Miasta i podległe mu instytucje – Osiedla wskazują inwestycje w ramach środków, którymi będą dysponować.
  • Fundusz Rozwoju Osiedli zacznie funkcjonować od 2018 r.

Radni podkreślają, że we Wrocławiu obserwujemy postępującą obniżkę znaczenia i prestiżu Rad Osiedlowych. Obecne władze miasta nie dostrzegają potrzeby upodmiotowienia tych niezwykle pożytecznych i potrzebnych instytucji samorządowych.

Wrocław ma problem ze zbyt zcentralizowanym sposobem zarządzania miastem, natomiast postulaty radnych osiedlowych są najczęściej brane pod uwagę dopiero, gdy dana sprawa zostanie nagłośniona w mediach. Rada osiedla to ciało w pełni demokratyczne, dalekie od polityki, ale bliskie sprawom mieszkańców. Radni osiedlowi będąc związani z daną społecznością i określonym osiedlem, które zamieszkują, znają najlepiej potrzeby jego mieszkańców i mają najlepszą wiedzę dotyczącą problemów danego osiedla. Niestety, ich zdanie jest bardzo rzadko brane pod uwagę przez urzędników i miejskich polityków – mówi nam radny Marcin Krzyżanowski

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, po cyklu spotkań i konsultacji z przedstawicielami Rad Osiedli,  zaprezentował efekt wyżej wymienionych konsultacji i dyskusji w postaci projektu uchwały.

Najważniejsze postulaty wynikające z projektu uchwały to coroczne przeznaczanie 1% budżetu miasta na tworzenie budżetów inwestycyjnych w ramach rad osiedlowych, co oznacza skierowanie do osiedli, co roku ponad 40 milinów złotych. Dzięki temu od lat postulowane inwestycje i rozwiązania będą mogły być  realizowane w ramach osiedli. Postulowane zmiany odbudują rolę i znaczenie Rad Osiedli, jako pełnoprawnego partnera we współrządzeniu miastem. Zapoczątkowany w roku 2014 Wrocławski Budżet Obywatelski otworzył możliwość realizacji inwestycji na osiedlach, jednak nie gwarantuje on ich przeprowadzenia i jest cały czas kroplą w morzu potrzeb. Dodatkowo, WBO wymaga zaangażowania lokalnej społeczności na zasadach konkursu, w którym decyduje atrakcyjność pomysłu, a nie jego funkcjonalność.  Zasady WBO i jego charakter plebiscytowy nie pozwala czasem latami na żadne inwestycje na danym osiedlu.

Radni uważają, że wzmocnienie rad osiedli, obok WBO, ma szanse przyczynić się do budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego, gdyż głosowanie na odpowiednich radnych osiedlowych  będzie się teraz wiązało z realizacją konkretnych inwestycji. Projekt uchwały został złożony u Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia i w najbliższym czasie powinien znaleźć się w porządku obrad Rady Miejskiej Wrocławia.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ