Spotkanie poświęcone współczesnym działaczom społecznym katolickiej części Łużyc

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” we Wrocławiu zaprasza na spotkanie poświęcone współczesnym działaczom społecznym katolickiej części Łużyc.
W krainie tej, sąsiadującej od zachodu z Dolnym Śląskiem, wciąż żyje kilkudziesięciotysięczna grupa rodzimej ludności Słowiańskiej, mająca tu własne organizacje, środki przekazu, szkoły i instytucje kultury. Może to mieć miejsce właśnie dzięki aktywnej grupie społeczników, którzy swoją codzienną pracą troszczą się o teraźniejszość i przyszłość swego niewielkiego narodu.

Dyskusja nasza wpisuje się w uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Bolesława Domańskiego, patrona polskiej mniejszości w Niemczech w okresie Republiki Weimarskiej i potem III Rzeszy,  i jednemu z takich ludzi, panu dr Pětrowi Brězanowi, którego wytrwałą pracę na rzecz narodu Serbów Łużyckich, dostrzegła Kapituła Nagrody.
Pětr Brězan jest również niekwestionowanym autorytetem wśród działaczy na rzecz kultury i tradycji narodu Serbów Łużyckich.
Poza tym  jest zasłużonym działaczem Towarzystwa Cyryla i Metodego, które wydaje najstarsze w Europie katolickie pismo „Katolski Posoł.

W naszej debacie udział wezmą:

Piotr Gaglik (Towarzystwo Polsko – Serbołużyckie we Wrocławiu)

Mikołaj Golema
Łukasz Burzyński
   z ramienia wrocławskiej „Civitas Christiana”.

Serdecznie zapraszamy:

27 lutego 2017 r. (poniedziałek)
godz. 17.00

Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13
sala klubowa, I p.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ