Uroczyste podpisanie Dokumentu Akcesji do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

foto: umwd.dolnyslask.pl

Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT rozpoczęło się powitaniem uczestników przez marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Pontusa Lindberga, wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu Skanii w Szwecji. Do udziału w Zgromadzeniu zostali zaproszeni m.in. Radni Województwa Dolnośląskiego z Komisji Współpracy Zagranicznej, Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, marszałkowie województw nadodrzańskich oraz partnerzy zagraniczni EUWT: Szwecja, Węgry oraz Chorwacja. W uroczystym posiedzeniu wzięła również udział Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Inicjatywa Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego docelowo łączy Skandynawię z Adriatykiem przechodząc przez Morze Bałtyckie i terytorium Polski Zachodniej.

W 2023 roku przewidziana jest rewizja transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wraz z rozszerzeniem Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk o drogę ekspresową S3 (europejska trasa E65), linie kolejowe E59, C-E 59 oraz Odrzańską Drogę Wodną na przebiegu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego w granicach województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy mieć realny wpływ na działania podejmowane na terenie Województwa Dolnośląskiego z uwagi na stojące przed nami wyzwania transportowe. Najważniejszymi z nich i jednocześnie najtrudniejszymi w realizacji są dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 w kierunku południowym do granicy polsko-czeskiej i połączenie z czeską drogą D11 jako elementem sieci bazowej TEN-T – mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Istnieje potrzeba ścisłej współpracy transgranicznej na rzecz budowy dróg S3 i D11 jako elementów sieci bazowej TEN-T. Przedstawiciele Republiki Czeskiej informują, iż inwestycja D11 stanowi jeden z priorytetów w zakresie rozwoju czeskiej sieci autostrad przewidzianych do realizacji do roku 2023.Z kolei rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej i połączenie Odra-Dunaj w ramach ŚKT-EUWT stanowi jeden z kluczowych warunków dalszego rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.

Dzisiejsze spotkanie Partnerów EUWT jest rezultatem dyskusji zapoczątkowanej we wrześniu ubiegłego roku we Wrocławiu podczas spotkania z potencjalnymi interesariuszami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego z obszaru województwa dolnośląskiego, która potwierdziła zasadność większego zaangażowania Dolnego Śląska w działalność EUWT dla realizacji celów traktatowych Unii Europejskiej, dotyczących rozwoju korytarza transportowego Północ – Południe i spójności terytorialnej obszarów przyległych.

Dolny Śląsk w EUWT

Na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego województwo dolnośląskie wyróżnia się zasobnością bogactw naturalnych i poziomem rozwoju gospodarczego opartego o wysokokwalifikowane, wykształcone kadry, bogactwa naturalne oraz działalność inwestycyjną. Dolny Śląsk jest zagłębiem motoryzacyjnym, przodującym w kraju producentem wyrobów ceramicznych, farmaceutycznych i elektronicznych. Na bazie występujących tu bogactw naturalnych, takich jak rudy miedzi, węgiel kamienny i węgiel brunatny, kruszywa, minerały, rozwijają się przemysły: metalowy, energetyczny, chemiczny, szklarski, a ponadto papierniczy i spożywczy. Centralna część regionu charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami środowiska przyrodniczego dla produkcji rolniczej.

Ruch turystyczny obejmuje nie tylko tereny górskie i stolicę województwa, ale także dolnośląskie miasta i miasteczka, atrakcyjne ze względu na liczne zabytki i walory krajobrazu. W rejonach górskich i podgórskich rozbudowana jest baza uzdrowiskowa.

Dobre skomunikowanie województwa dolnośląskiego z regionami położonymi dalej na północ i na południe w sprzyjającym układzie komunikacyjnym i przy wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, generuje nowe impulsy rozwojowe dla tego obszaru i ma korzystny wpływ na wzrost potencjału całego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

Inicjatywa Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego docelowo łączy Skandynawię z Adriatykiem przechodząc przez Morze Bałtyckie i terytorium Polski Zachodniej oznacza to kontynuację współpracy europejskich partnerów na rzecz intensywnego rozwoju infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz żeglugi śródlądowej, opartej na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

źródło: umwd.dolnyslask.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ