Prof. Pawłowicz o faktach i mitach na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz reformie sądownictwa

fot: youtube

Gościem rozmowy „W punkt” była prof. Krystyna Pawłowicz (Prawo i Sprawiedliwość).

REFORMA SĄDOWNICTWA

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest fundamentalną rzeczą dla normalnego funckjonowania państwa oraz samego wymiaru sprawiedliwości, który jest – według Konstytucji RP – jedym z filarów naszego ustroju.

W art. 10 wyraźnie zapisano trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pierwsza, władza ustawodawcza, jest teraz w rękach ludzi, którym Polacy zaufali i oczekują zmian. Władza wykonawcza również podlega pod te zmiany, ponieważ reformy są stopniowo wprowadzane. Jednak wymiar sprawiedliwości opiera się wszelkim reformom, ponieważ ten filar tworzony był na specjalnych, dziwnych zasadach i mieliśmy pojęcia, takie jak niezawisłość czy niezależność sędziów, które przysporzyły wiele kłopotów.

MITY O WYMIERZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Wokół wymiaru sprawiedliwości wytworzyło się wiele mitów związanych choćby z niezawisłością czy niezależnością sędziów. W art. 10 Konstytucji RP wyraźnie napisane jest, że trójpodział władzy opiera się na równowadze czyli na wzajemnym blokowaniu się aby żadna nie wyrosła ponad inną. Ale to nie oznacza równości władz, bo art. 4 Konstytucji RP wprowadza nadrzędność władzy ustawodawczej, która jest sprawowana przez Naród a właściwie swoich przedstawicieli, czyli Sejm RP.

Co więcej, władza ustawodawcza ma konstytucyjne prawo – jak to suweren – do określania w drodze ustaw sposobu funkcjonowania całego państwa (władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej).

Wymiar sprawiedliwości nie jest równy władzy ustawodawczej tylko ma takie kompetencje, które pozwalają na pewne blokowania i odgradzają. Należy pamiętać jednak, że wymiar sprawiedliwości podlega pod nadrzędną władzę ustawodawczą!

źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ