Starostwo Jaworskie interweniuje w sprawie ruchu ciężkich pojazdów

foto: mat. prasowy

21 lutego w Budziszowie Małym wicestarosta Arkadiusz Baranowski, inspektor Marek Maciejczak spotkali się z sołtys Elżbietą Wojsą oraz mieszkańcami, aby dokonać kolejnych oględzin stanu dróg i częstotliwości przemieszczania się pojazdów.

Mieszkańcy wraz z sołtys interweniowali w Starostwie Powiatowym w Jaworze w sprawie zagrożenia, jakie ruch pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton powoduje dla mieszkańców i budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w okolicach Budziszowa Małego i Budziszowa Wielkiego. Mieszkańcy Budziszowa Małego w trosce o swoje bezpieczeństwo wystąpili z petycją, potwierdzoną podpisami, oczekując ze strony starostwa działań, które zapewnią im poczucie bezpieczeństwa i zniwelują uciążliwy transport ciężkich pojazdów.

– Ochrona interesów mieszkańców Powiatu Średzkiego, interesów podmiotów gospodarczych o charakterze rolniczym zlokalizowanych na jego terenie m.in. w Ujeździe Górnym, a także dbałość o stan swoich dróg, przekraczająca zasady normalnego ich użytkowania, nie może odbywać się z naruszeniem słusznych interesów innego powiatu i jego mieszkańców, a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odnosi się to w szczególności do niczym nie uzasadnionego, nie potwierdzonego pomiarami nośności jezdni, utrzymywania ograniczenia tonażowego do 20 ton na drodze zarządzanej przez Powiat Średzki, której stan techniczny w pełni umożliwia transport od wymienionych wyżej podmiotów gospodarczych w kierunku autostrady A4. Nie może być akceptowana, stosowana przez Powiat Średzki metoda dbania o własną sieć dróg poprzez wyprowadzenie ruchu ciężkiego poprzez ustawienie znaków ograniczających nośność mostów do 15 ton w miejscowości Ujazd Górny na drogi innego powiatu w tym Powiatu Jaworskiego, powołując się przy tym na „ochronę interesów” przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu średzkiego. Tym bardziej, że zarówno w Powiecie Średzkim, jak w każdym samorządzie – drogi modernizowane i remontowane są ze środków publicznych. Czy zasadnym z punktu widzenia interesu publicznego jest sytuacja, kiedy na zmodernizowanej czy wyremontowanej za pieniądze publiczne drodze publicznej ogranicza się ruch pojazdów o dużym tonażu, tym bardziej, gdy modernizacja oraz remont znacząco podnoszą walory techniczne remontowanej lub modernizowanej drogi? Nadmienię, że uprzednio kiedy droga ta była w złym stanie technicznym pojazdy takie mogły swobodnie jeździć… – mówi wicestarosta Arkadiusz Baranowski.

– Codziennie czujemy się bezpośrednio zagrożeni przez jeżdżące samochody o dużym tonażu. Przy naszych domach przechodzi jezdnia, która jest bardzo wąska, przejeżdżające TIR-y, muszą stosować tzw. mijankę. Dwa auta nie są w stanie swobodnie przejechać.W czasie żniw, jak kursuje sprzęt rolniczy to za przystankiem w Budziszowie Małym dwa pojazdy nie przejadą, tym bardziej nie ma możliwości manewrowych. Proszę sobie wyobrazić po jednej stronie drogi kombajn a z drugiej strony ciężarówka z naczepą. W tej chwili pękają betonowe i ceglane konstrukcję naszych budynków, jak przejeżdża TIR to wszystko w domu wibruje i się trzęsie. Każdego dnia nasze dzieci są zagrożone. Droga jest wąska, w wielu miejscach nie ma chodnika. Nie da się tak dalej żyć. Cały ruch transportowy ciągnie przez naszą małą miejscowość do A4. Nie da się tak dalej żyć. Tym bardziej, ze oddalony od nas o kilka kilometrów kombinat rolniczy w Ujeździe ma się rozbudowywać i przyjmować jeszcze więcej transportu ciężarowego. Nie rozumiemy dlaczego ciężarówki, które mają bliżej do węzła Udanin w Powiecie Średzkim, kieruje się przez Budziszów Mały i Powiat Jaworski. Tym bardziej, że jest dalej. Dzień w dzień boimy się, że w końcu ciężarówka staranuje nasz dom – zauważa sołtys Budziszowa Małego Elżbieta Wojsa.

– W dniu 19.12.2016 r. przeprowadzona została kolejna kontrola stanu drogi, z której sporządzony został protokół zalecający konieczność wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton (wprowadzenie na zagrożonym odcinku ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz oznakowanie zwężenia jezdni znakiem A-12c nie usuwa zagrożenia i nie gwarantuje bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Dodatkowo należy zaznaczyć, że w dniu 07.02.2017 r. podczas objazdu dróg stwierdzono załamanie przepustu pod drogą 2177D na wylocie z m. Budziszów Mały w kierunku m. Ujazd Górny, co potwierdza konieczność wprowadzenia ograniczenia w ruchu pojazdów, gdyż dalsze dopuszczanie do przejazdu pojazdów ciężkich powyżej 12 ton spowoduje całkowite załamanie przepustu i zamknięcie drogi dla ruchu do czasu wykonania przebudowy przepustu. Odległość zakładu „Dolnośląskie Młyny” w Ujeździe Górnym od węzła A4 (zjazd na Udanin) i przejazd drogą 2020D, o wyremontowanej, nowej nawierzchni (ze środków publicznych) wynosi 3 km natomiast od węzła A4 (zjazd Budziszów Wielki) drogą wojewódzką Nr 345 i dalej drogą powiatową 2177D przez Budziszów Mały wynosi 9 km. Czy to jest dbałość o interesy swoich przedsiębiorców skazując ich na trzykrotnie dłuższą jazdę? – mówi Marek Maciejczak, inspektor drogowy.

– Wydana negatywna opinia Starosty Średzkiego w tej sprawie nie jest wiążąca. W mojej ocenie samorząd Powiatu Średzkiego nie może realizować swoich celów w sposób partykularny, w oderwaniu od ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego. Poza tym sieć dróg publicznych powinna być tak zorganizowana, aby gwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Lokalizacja drogi ma znaczenie zarówno lokalne, jaki ogólnopaństwowe. Nie można zapominać o tym, że drogi tworzą sieć dróg w państwie i jednocześnie na obszarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne jest roztropne ważenie interesu prywatnego, następnie lokalnego (jednostek samorządu terytorialnego) i interesu państwa. Zasada pomocniczości i subsydiarności będzie realizowana tylko wtedy, kiedy będzie respektowana przez wszystkie szczeble administracji. Starostwo Jaworskie jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych nie może zignorować realnego zagrożenia bezpieczeństwa ich użytkowników. W obecnie istniejącym stanie rzeczy i przy dalszym utrzymywaniu obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze nie jest możliwe zagwarantowanie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Obowiązkiem zarządcy drogi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jest „ wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. Ze względu na stwierdzone i udokumentowane zagrożenie, jakie stwarza dla ruchu drogowego opisana wyżej sytuacja – wprowadzenie nowej organizacji ruchu jest konieczne i w pełni uzasadnione, a także zgodne ze słusznym interesem publicznym oraz społecznym. Nastąpi wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton w ciągu drogi powiatowej nr 2177D Budziszów Mały – Ujazd Górny. W tej sprawie został poinformowany Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej – podkreśla wicestarosta Baranowski.

źródło: dolny-slask24h.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ