Co mogą Rady Osiedla?

ratusz 3.jpg

Nowi radni do Rad Osiedla we Wrocławiu zostaną wybrani 23 kwietnia. Przed pójściem na wybory warto dowiedzieć się więcej o kompetencjach osiedli.

Osiedle jest strukturą pomocniczą wobec gminy. Łatwo z tego wywnioskować, że jego kompetencje są ustalane tak, wspomagać gminę w realizowaniu jej celów. Uprawnienia i obowiązki osiedli w poszczególnych miastach Polski mogą się od siebie różnić w pewnych szczegółach, ponieważ statuty nadają im władze konkretnych gmin. Za przykład posłuży mi osiedle Grabiszyn-Grabiszynek położone w południowej części Wrocławia.

Kompetencje można, nieco upraszczając sprawę, podzielić na trzy gałęzie: składanie wniosków, opiniowanie oraz współuczestnictwo i współpraca w wykonywaniu decyzji gminy.

Składanie wniosków

Organy osiedla mogą wnioskować w sprawie lokalizowania obiektów związanych z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą czy bezpieczeństwem. Oznacza to, że przedstawiciele osiedla mogą prosić władze miejskie o wybudowanie np.: szkoły czy posterunku policji albo też wskazywać miejsce, w którym ich zdaniem powinny się one znajdować. Miasto musi w jakiś sposób ustosunkować się do tej prośby, ale wcale nie musi się zgodzić. Podobnie działa to w kwestii organizacji ruchu, utrzymania zieleni miejskiej czy dbania o ochronę przyrody na osiedlu.

Wnioski mogą też dotyczyć projektu budżetu miejskiego, co umożliwia radnym osiedla wpływać na kształt miejskich finansów oraz w sprawach takich jak łączenie osiedli lub zmiany ich granic. Ostateczna decyzja pozostaje jednak zawsze w rękach gminy.

Opiniowanie

Osiedla mogą wydawać opinię na temat szeregu spraw, o których decydują władze gminy. Opinie te nie są wiążące, ale mogą mieć wpływ na kształt tych decyzji. Opinie osiedli mogą dotyczyć projektów następujących uchwał lub decyzji:

– dotyczących łączenia, likwidacji lub przekształcania lokalnych placówek oświatowych, instytucji kultury, rekreacji i sportu oraz zakładów publicznej opieki zdrowotnej,

– zmian w organizacji ruchu, pozwoleń na sprzedaż alkoholu i rozmieszczenia targowisk,

– działań dotyczących ochrony środowiska,

– planach lokalnych inwestycji użyteczności publicznej oraz planach remontów,

Oprócz tego przedstawiciele osiedli mogą opiniować działanie organów władz miejskich.

Współpraca

Osiedle musi, zgodnie ze statutem, współpracować z władzami gminy i innymi osiedlami w celu poprawy warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej. Z tego dość ogólnego stwierdzenia zbyt wiele nie wynika, bo różnie można ten rozwój i poprawę warunków życia rozumieć. Bardziej precyzyjne przepisy statutu mówią jednak o tym, że przedstawiciele osiedla mogą w pracach Rady Miejskiej oraz w komisjach powoływanych przez Prezydenta Miasta.

Rada Osiedla nie może zatem postanowić np.: o założeniu targowiska czy wyremontowaniu ulicy, no chyba że gmina zezwoli na taką samodzielność. Może jednak przekonywać gminę o tym, co jest najbardziej potrzebne. Czy to mało? Niekoniecznie. Osiedla tworzy się dlatego, że władze gmin nie są w stanie „być wszędzie” i wiedzieć wszystkiego. Informacje ze strony Rad Osiedli mają wpływ na to, co postanawia się wyżej.

autor: Jakub Malicki

źródło: dolny-slask24h.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ