Ograniczenia w finansowaniu efektywnej aktywizacji osób bezrobotnych

fot. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Efektywna aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez prywatne agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona, na co wskazuje plan wydatków Funduszu Pracy na 2017r.  Nie przewiduje on bowiem wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych projektów, mimo że zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być skutecznym narzędziem w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy. Dolnośląscy Pracodawcy zabiegają o dalsze wspieranie tego rozwiązania.

 Rozwiązanie polegające na zlecaniu działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym było stosowane m.in. na Dolnym Śląsku. Kontraktowanie usług aktywizacji osób bezrobotnych odciążyło urzędy pracy. W wyniku przeprowadzanej aktywizacji stałą pracę podjęło wiele osób, również tych dotychczas zatrudnionych w szarej strefie.

Kontraktowanie to stałe podnoszenie jakości usług rynku pracy stosowanych  wobec osób długotrwale bezrobotnych. Co wyróżnia takie rozwiązanie? Przede wszystkim kompleksowe i zindywidualizowane podejście do osoby bezrobotnej, stały monitoring efektów aktywizacji oraz  skuteczność realizowanych działań.

Urzędom pracy ciężko jest podołać zadaniu aktywizacji tak dużej liczby osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym II lub III profilem pomocy. Należy zwrócić uwagę, że osoby z ustalonym II i III profilem są najbardziej oddalone od rynku pracy i stanowią ponad 90% osób bezrobotnych.

W perspektywie rosnącego problemu z dostępem do kapitału ludzkiego, nieodpowiednia polityka interwencyjna na rynku pracy może spowodować niekorzystne, daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm. Dlatego też, pozostawienie finansowania tzw. partnerstwa publiczno-prawnego przy aktywizacji jest tak ważne. Skuteczna aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych może okazać się jednym z najważniejszych remedium na sygnalizowane braki kadrowe dolnośląskich przedsiębiorstw mówi Artur Sawrycz, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Co realizacja zlecenia działań aktywizacyjnych oznacza w praktyce?

  • stały monitoring efektów i skuteczności działań
  • szybkie reagowania na bieżące potrzeby zatrudnieniowe pracodawców
  • zindywidualizowane wsparcie opiekuna bezrobotnego – specjalisty w aktywizacji i reintegracji zawodowej
  • wsparcie specjalistów – psychologa , terapeuty, prawnika
  • szkolenie danej osoby pod potrzeby konkretnego pracodawcy
  • przeprowadzenie audytów personalnych (kompetencyjnych) w firmie
  • przyjmowanie bezrobotnych na treningi pracy na danym stanowisku
  • wsparcie trenera w pierwszym okresie zatrudnienia

Podsumowując, zlecanie usługi aktywizacji zapewnia stałe, kompleksowe i zindywidualizowane podejście do realizowanego wsparcia wobec osób bezrobotnych. Jest to model finansowania oparty na efektach, w którym zachodzi bezpośrednia korelacja między środkami przeznaczonymi na aktywizację osoby bezrobotnej, a efektywnością zatrudnieniową. Według statystyk ta forma wspierania rynku pracy na Dolnym Śląsku  przyniosła w ostatnich dwóch latach efekty w postaci zatrudnienia w czterech uczestniczących w projekcie powiatach ponad 800 osób z czego 200 osób utrzymało trwałe zatrudnienie.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, w odpowiedzi na głosy pracodawców, zwrócili się z prośbą o postawienie  problemu pod obrady  Zespołu do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.  Związek zabiega o dalszą kontynuację i rozwój przedsięwzięć o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, poprzez zabezpieczenie środków z Funduszu Pracy na ogłoszenie nowych postępowań przetargowych w 2017 roku i latach następnych.

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

  1. Mnie ciekawi ile lat pracy udokumentowanej maja ci co otrzymają emerytury po 1000 zł.Bo może są wsród nich tacy,co pracowali na czarno lub umowę-zlecenie czy inną a teraz chcą wyższych emerytur.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ