ROZPOCZĘLI PROCEDURĘ AKCJI PROTESTACYJNEJ

http://solidarnosc.wroc.pl/

Do Urzędu Marszałkowskiego 24 lutego przyszli przedstawiciel związków zawodowych Przewozów Regionalnych, składając na ręce Marszałka petycję z postulatami:
POSTULATY

Organizacje związkowe działające na terenie Dolnośląskiego Oddziału
Przewozów Regionalnych żądają spełnienia
poniższych Postulatów:
1. Podpisania, co najmniej 3-letniej umowy na świadczenie usług
transportowych (bez POliŚ) z Dolnośląskim Oddziałem Przewozów
Regionalnych we Wrocławiu na poziomie 3700 min pociągokilometrów, w
każdym roku trwania umowy;
2. Zapłacenie należnych kwot za dotychczas wykonywane usługi
transportowe przez Dolnośląski Oddział Przewozów Regionalnych na terenie
województwa;
3. Równego traktowania spółek kolejowych przez umożliwienie korzystania
z taboru, który jest lub będzie własnością Urzędu Marszałkowskiego
województwa Dolnośląskiego zarówno przez Dolnośląski Oddział Przewozów
Regionalnych jak i Koleje Dolnośląskie, na jednakowych zasadach;

Jednocześnie informujemy, że w Dolnośląskim Oddziale Przewozów
Regionalnych została rozpoczęta procedura, która umożliwi zorganizowanie
akcji protestacyjnej z zatrzymaniem pociągów włącznie.
W związku z powyższym oczekujemy niezwłocznej realizacji w/w Postulatów.

źródło: http://solidarnosc.wroc.pl/

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ