Jubileusz Uniwersytetu Ekonomicznego

MP. 70-lecie UE

W Narodowym Forum Muzyki odbyła się jubileuszowa uroczystość z udziałem Rektora i Senatu Uczelni z okazji 70-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odczytano listy od Premier Beaty Szydło i Marszałka Marka Kuchcińskiego. Profesor Andrzej Kaleta podziękował kadrze naukowej i studentom za zaangażowanie  w życie uczelni.

Prof. Andrzej Kaleta mówił o trzech powodach do dumy. Pierwszym powodem to absolwenci, bo świadczą o naszej renomie. Drugi powód, to pracownicy, którzy realizują spektakularne kariery naukowe a trzeci powód to marka i renoma uczelni. Patrząc w przyszłość mamy również trzy priorytety rozwojowe. Będzie to nauka a zwłaszcza jej umiędzynarodowienie, potem dydaktyka, musimy poszerzać horyzonty i reagować na potrzeby studentów, i ostatni element to wspólne przedsięwzięcia w nauce.

Podobnie o rozwoju, przyszłości i strategii ale już w kontekście gospodarki krajowej mówił minister Mateusz Morawiecki. Odniósł się do dobrych tradycji uczelni i jej rozwoju, zwłaszcza pracowników naukowych, dzięki którym inni mogą czerpać garściami. Życzył aby nadal wypracowywane były zręby nowego ładu, który będzie sprawiedliwym i który będzie budował lepszą i silniejszą Polskę. Przypomniał również swój okres, kiedy jeszcze niedawno uczył studentów ekonomii.

Minister Morawiecki stwierdził, że należy szukać nowych rozwiązań dla gospodarki w Polsce, zwłaszcza małych  i średnich przedsiębiorstw. Życzeniem ministra jest aby Polska weszła w nową rzeczywistość gospodarczą, będzie to nowy model czwartej rewolucji przemysłowej.

Podczas uroczystości Rektor nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Hansowi-Christianowi Pfohlovi. Po czym nowo mianowany Doktor wygłosił prelekcję pt. Drivers of Logistcs Management Development

Wystąpił chór Ars Cantandi oraz Krzysztof Cugowski i bracia Cugowscy

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ