Wrocław: Kandyduj do rady osiedla

foto: FB Wrocław rozmawia

Masz pomysł, w jaki sposób poprawić warunki życia na Twoim osiedlu, jesteś aktywny i chcesz działać społecznie? Zostań radnym osiedlowym!

Wypełnij zgłoszenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadaniu prawa wybieralności i zbierz poparcie minimum 15 osób – mieszkańców Twojego osiedla. Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza do 24 marca 2017 r. przy ul. Sukiennice 9 we Wrocławiu.

Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z rejestracją kandydatów na radnych zostanie podana po zatwierdzeniu granic okręgów wyborczych i liczby wybieranych radnych w osiedlach, tj. po 6 marca 2017 r. (zgodnie z kalendarzem wyborczym).

Wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są na bip.um.wroc.pl

Członkowie rad osiedli reprezentują mieszkańców, przekazując informacje o ich potrzebach i oczekiwaniach władzom miasta. Mogą to robić w formie wniosków lub opinii. Radni wykonują swoje zadania najczęściej w czasie wolnym od nauki czy pracy zawodowej.

Kto może zostać radnym?

Radnym może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, stale zamieszkuje na obszarze osiedla, do którego kandyduje i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie tego osiedla oraz

  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie jest osobą, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego,
  • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — nie jest pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

  1. Fajnie macie, że o takie wybory miasto dba.
    W Łodzi niestety ostatnie wybory do Rad Osiedli zostały potraktowane jako gorszej kategorii, a miasto niespecjalnie kwapiło się do ich promowania. Zresztą w Łodzi instytucje Rad Osiedli (a mamy ich aż 36) nie są na rękę obecnej władzy, bo okazały się niezależne w swoich działaniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ