Przygotuj długoterminową strategię, plan rozwoju eksportu i zdobądź rynki zagraniczne

kasa domena robert.jpg

Od początku marca w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przedsiębiorcy mogą składać wnioski na dofinansowanie opracowania strategii biznesu oraz planów rozwoju eksportu.

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorstw z sektora MSP, a więc mikro-, małych i średnich firm oraz Lokalnych Grup Działania, które zamierzają rozpocząć swoją przygodę z tzw. internacjonalizacją działalności gospodarczej. W puli jest ponad 2,3 mln zł na dofinansowanie takich projektów.Nabór wniosków konkursowych trwa do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00.

– Jest to już drugi konkurs w nowej perspektywie w którym można otrzymać dofinansowanie na przygotowanie długoterminowej strategii biznesowej i/ lub planu rozwoju eksportu. Wyjście ze swoim produktem bądź usługą poza region jest dużym sukcesem przedsiębiorcy, bo potwierdza jakość produktów, usług.Dzięki tym dokumentom przedsiębiorstwa zyskają efektywną i spójną odpowiedz na wyzwania rynku, otoczenia. Konkurs pozwoli firmom uzyskać przewagę konkurencyjną i strategiczną, wykorzystywać i eksponować jej mocne strony , bronić się przed zagrożeniami lub przygotowywać się na ich pokonanie. Zapraszamy przedsiębiorców oraz Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w konkursie w którym mogą określić swoje rynkowe kompetencje, potencjał i zdobyć nowe rynki zbytu – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej instytucji Pośredniczącej.

Ile wyniosą dotacje?

W ramach ww. działania można aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia długoterminowej strategii biznesowej, do 50 tys. zł oraz planu rozwoju eksportu, do 20 tys. zł. W obu przypadkach maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych podlega dofinansowaniu. Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Na co można przeznaczyć dotację?

Intencją konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw w określeniu strategicznych ram swojej działalności, tj. stworzenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw, m.in. stworzenie długoterminowych strategii biznesowych i krótkoterminowych planów rozwoju eksportu do 24 miesięcy, które są ukierunkowane na rozwój ponadregionalny. Dofinansowanie jest przeznaczone dla firm, które chcą planować swój rozwój, wdrażać nowe pomysły i poprzez swoje działania odróżnić się od konkurencji. Dzięki dotacjom unijnym firmy mogą przygotować się do wyjścia ze swoimi produktami lub usługami za granicę, otrzymać wsparcie na kompletne przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, na które bez dotacji unijnych w wielu przypadkach nie byłoby ich stać.

W ramach konkursu refundacji będą podlegać koszty poniesione na opracowanie planu rozwoju eksportu lub długoterminowej strategii jako wyniku usługi doradczej..
Strategia biznesowa powinna uwzględniać pełne wykorzystanie aktywów przedsiębiorstwa aby zwiększyć jego rentowności, a tym samym osiągnąć przewagę konkurencyjną. Może zawierać np. działania międzynarodowe, w tym dobór optymalnych sposobów komunikacji i promocji w danym kraju, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowę łańcucha dostaw. Ponadto może zawierać działania wspierające zawieranie kontaktów gospodarczych, wzmacnianie powiązań kooperacyjnych, czy tez dostosowanie produktu, usługi do wymogów rynku zagranicznego.

Natomiast Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową przedsiębiorcy do realizacji w kolejnych dwóch latach. Plan ten powinien uwzględniać m.in. analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, powinien badać wybrane rynki docelowe, wskazywać i uzasadniać wybór działań do realizacji w ramach strategii eksportowej, określać szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do poniesienia w wyniku realizacji strategii, harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Gdzie po informacje?

Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów znajdują się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie wniosku konkursowego wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami w formie papierowej i elektronicznej.
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 01.03.2017 r. do 04.04.2017r. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji- generator wniosków i przesyła do DIP Papierową wersje wniosku należy dostarczyć do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Wrocław, ul. Strzegomska2-4.

Źródło: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ