Prezydent Konfederacji Lewiatan na Dolnym Śląsku

katie_pl, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Prezydent Konfederacji Lewiatan – Henryka Bochniarz i Dyrektor Generalny Konfederacji – Lech Pilawski 3 marca 2017r. odwiedzili Uniwersytet Wrocławski.

Na zaproszenie Uniwersytetu, spotkali się tam ze studentami i doktorantami Uniwersytetu oraz władzami uczelni. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan uczestniczyli w spotkaniach, włączając się w rozmowy na temat wzmocnienia współpracy między środowiskiem akademickim, a biznesem.

Spotkanie Pani Prezydent Henryki Bochniarz z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adamem Jezierskim, prorektorem ds. studenckich prof. nadz. dr hab. Rafałem Wojciechowskim oraz przedstawicielami Biura Karier, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu, studentów oraz doktorantów było okazją do zastanowienia się nad tym, jakie działania podjąć w obszarze współpracy pomiędzy uczelnią, a biznesem, aby móc odpowiedzieć na potrzeby zarówno pracodawców, jak i studentów wchodzących na rynek pracy. Jednym z istotnych zagadnień podczas prowadzonych rozmów było włączenie pracodawców w prace Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego.

– We współpracy z uczelniami wyższymi brakuje nam odpowiednich kanałów komunikacji, skutecznego monitoringu i wypracowania stałych mechanizmów współpracy. Studentom natomiast, choć mają ogromny potencjał i duży zasób wiedzy, brakuje praktyki i umiejętności, które powinny być kształtowane już od pierwszego roku studiów. Ponadto, wielu studentów i doktorantów migruje do większych miast lub wyjeżdża za granicę, a deficyty w kadrze szczególnie w mniejszych miastach są coraz bardziej widoczne, doskwierając pracodawcom naszego regionu – mówi Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

– Musimy jednak szukać odpowiednich rozwiązań, możliwości wymiany doświadczeń i płaszczyzny porozumienia, czemu sprzyjają właśnie takie spotkania jak te. Dolnośląscy Pracodawcy na bieżąco współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim, będąc świadomi znaczenia współdziałania środowiska nauki z przedsiębiorcami dla lepszej przyszłości naszego regionu – dodaje.

Prezydent Henryka Bochniarz poprowadziła również dedykowany studentom Uniwersytetu wykład, podczas którego przedstawiła najważniejsze wyzwania dla biznesu w Polsce i UE oraz sposoby angażowania młodych. Zwróciła uwagę na konieczność działania w gremiach takich jak Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie Henryki Bochniarz ze studentami zostało zorganizowane dzięki wsparciu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Źródło: Dolnośląscy Pracodawcy

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ