Jest porozumienie z Przewozami Regionalnymi!

pzdziarski, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zakończył negocjacje z państwową spółką kolejową Przewozy Regionalne, zawierając z prezesem spółki, Krzysztofem Zgorzelskim porozumienie, dzięki któremu nie dojdzie do strajku kolejarzy, a przewozy pasażerskie realizowane przez POLREGIO nie będą zagrożone.

W rezultacie zawartego porozumienia zostanie podpisana z Przewozami Regionalnymi umowa wieloletnia na świadczenie przewozów pasażerskich na Dolnym Śląsku na korzystnych dla województwa warunkach.

W ramach zawartej na lata 2017-2020 umowy POLREGIO otrzyma stałą stawkę dofinansowania. W bieżącym roku za świadczone usługi publicznego transportu zbiorowego spółka uzyska dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln zł. W kolejnych latach kwota ta będzie uzależniona od wykonanej pracy eksploatacyjnej (38,19 mln zł w roku 2018 i 2019 oraz 27,18 mln zł w roku 2020).

– Po długich negocjacjach doszliśmy do porozumienia z POLREGIO. Uzgodnienie przewiduje podpisanie przez nas umowy czteroletniej na bardzo korzystnych dla województwa warunkach finansowych i uwzględnia premiowanie efektywnej pracy spółki. Dalszy dynamiczny rozwój kolei na Dolnym Śląsku nie będzie zagrożony

– mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za dolnośląską kolej.

– Jesteśmy zadowoleni z zakończenia rozmów. Nasza umowa zostanie zawarta na satysfakcjonujących obie strony warunkach i będzie obowiązywała do roku 2020, a więc o rok dłużej, niż wstępnie zakładaliśmy

– mówi Krzysztof Zgorzelski, p.o. prezesa zarządu Przewozów Regionalnych.

Zawarte porozumienie zapewnia bezpieczeństwo połączeń, uwzględnia postulaty finansowe województwa dolnośląskiego, a jednocześnie daje podstawy do planowania rozwoju przewoźnika kolejowego. Sukcesem porozumienia jest również zakończenie protestów przez związkowców Przewozów Regionalnych. Wszystkie połączenia kolejowe obsługiwane na Dolnym Śląsku przez POLREGIO będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ