Mieszkańcy Różanki zablokują budowę elektrociepłowni?

grafika udostępniona przez Niezależny Portal Osiedla Karłowice-Różanka www.karlowice-rozanka.com.pl.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni mieli podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Karłowice-Różanka. Plan  miał dotyczyć działki u zbiegu ulic: Obornickiej i J. Jeziorańśkiego (przy obwodnicy śródmiejskiej). Na wniosek firmy Ekosystem miała tam powstać duża sortowni śmieci. Tuż obok, przy ul. Obornickiej 195 firma Fortum planuje w niedalekiej przyszłości zlokalizować elektrociepłownię wielopaliwową. Podobna inwestycja istnieje ponad 40 lat w Wiedniu.

Urzędnicy niewiele mówią o nowej inwestycji, nie mają albo nie przedstawiają planów budowy. Nie wiadomo też, gdzie miałyby być składowane bardzo toksyczne produkty uboczne, takie jak pył i szlaka,. W Wiedniu ok. 250 000 ton rocznie wywozi się do wyrobisk solnych poza granice Austrii. Niewiele osób wie, że traktowane są jako odpady radioaktywne. Popioły zeszkliwiają aby uwięzić substancje niebezpieczne i zapobiec ich wydostaniu się ich do środowiska. Są to głównie metale ciężkie. Miejsca składowania takich odpadów to tereny bardzo niebezpieczne, typowa bomba ekologiczna.

Mieszkańcy osiedli Różanka, Osobowic, Karłowic, Polanowic i Lipy Piotrowskiej spotkali się aby ustalić wspólne stanowisko. Będą protestować wszystkimi dostępnymi metodami, będą namawiać innych wrocławian do zablokowania budowy elektrociepłowni i potencjalnej sortowni śmieci. Okazało się bowiem, że obok wielopaliwowej elektrociepłowni, która będzie pełniła także rolę spalarni plany przewidują sortownię odpadów.

Dotychczasowe działania zawiązanego komitetu społecznego „Nasze Osiedle” zaczyna dawać oczekiwane rezultaty, bowiem już we wtorek wieczorem prezydent Dutkiewicz na łamach gazetywroclawskiej.pl oznajmił, że „wycofał uchwałę planistyczną z programu sesji Rady Miasta” dotyczącą lokalizacji sortowni śmieci.

Nie wiadomo jeszcze, jak Włodarz Miasta zamierza poradzić sobie z wymogami UE, która nałożyła na Polskę obowiązek zmniejszenia ilości odpadów komunalnych o 35 % do 2020 roku.10 listopada 2015 Minister Środowiska podpisał rozporządzenie (projekt z 28 lipca 2015 r.) w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w skrócie MBP. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 roku.

Być może, Fortum chciał wyjść naprzeciw interesom Gminy Wrocław. Fortum jest właścicielem działki na ul. Obornickiej. (OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

 

Czy Fortum, zamierza udostępnić informacje o inwestycji zapytaliśmy rzecznika firmy, dyr. ds. komunikacji Jacka Ławreckiego

Fortum planuje budowę elektrociepłowni przy ul. Obornickiej, w której  będą mogły być wykorzystywane między innymi paliwa wytworzone na bazie odpadów oraz biomasa. Inwestycja będzie spełniała najwyższe normy środowiskowe. Podobne zakłady Fortum z powodzeniem działają w Sztokholmie i Kłajpedzie. Tam paliwa pochodzące z odpadów stanowią wartościowy materiał pozwalający na wytwarzanie energii. Elektrociepłownie tego typu podlegają restrykcyjnym normom w zakresie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, znacznie bardziej surowym niż np. elektrociepłownie węglowe.

Wrocławianie obawiają się tego rodzaju budowy w centrum miasta. Jak ich przekonać do zmiany poglądów?

Ulica Obornicka jest najlepszym miejscem do zlokalizowania elektrociepłowni, ponieważ jest blisko obwodnicy śródmiejskiej oraz sieci ciepłowniczej.

Praca elektrociepłowni w uproszczeniu wygląda następująco: do elektrociepłowni przyjeżdża paliwo (w tym wypadku np. biomasa lub paliwa pochodzące z odpadów), które trafia do zamkniętego i hermetycznego układu podawania paliw. Następnie paliwo trafia do kotła, gdzie jest spalane w celu wytworzenia pary wodnej koniecznej do napędzenia turbiny i wytworzenia energii elektrycznej. Ciepło jest wykorzystywane do podgrzania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej W ten sposób odpady – zamiast trafiać na wysypisko – służą do wyprodukowania wartościowego paliwa, a następnie ciepła i prądu, które trafiają do naszych mieszkań. W każdej, nawet najbardziej nowoczesnej elektrociepłowni po spalaniu, powstają takie odpady jak popiół i  żużel, które można wykorzystać np. Przy budowie dróg, czy do produkcji kostki brukowej lub krawężników.

Powstał społeczny ruch, który zrobi wszystko aby zablokować budowę elektrociepłowni. Nie wierzą, że cały proces spalania będzie bezpieczny.

Fortum pracuje nad projektem budowy nowej elektrociepłowni we Wrocławiu już od kilku lat. Naszym celem jest wybudowanie zakładu, który będzie zgodny nie tylko z celami biznesowymi firmy, ale przede wszystkim zapewni maksymalne korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Projekt znajduje się w fazie przygotowania, a ostateczna decyzja o budowie nie została jak dotychczas podjęta.  Jesteśmy gotowi na prowadzenie dialogu społecznego z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, samorządem i władzami miasta. Postaramy się w maksymalnym stopniu uwzględnić zgłoszone postulaty w ostatecznym kształcie inwestycji.

MP

 

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ