Spadło bezrobocie na Dolnym Śląsku

bezrobocie1111.jpg

Według Głównego Urzędu Statystycznego, który potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – bezrobocie w lutym tego roku wyniosło 8,5 proc., czyli o 0,1 punkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W styczniu na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wyniosła 7,6 proc., w lutym 7,5 proc.

Pod koniec lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,38 mln i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 1% (tj. o 13,7 tys.), a w porównaniu do lutego ub. roku – o 16,3% (tj. o 269,3 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5% i była niższa niż przed miesiącem o 0,1 pkt. proc. i przed rokiem – o 1,7 pkt. proc.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,2% w wielkopolskim do 14,7% w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym zmniejszyła się ona w większości województw, z wyjątkiem: małopolskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których pozostała na tym samym poziomie. W porównaniu z lutym ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, a w najmniejszym – w wielkopolskim.

W lutym br. do urzędów pracy wpłynęło 137,5 tys. ofert zatrudnienia, czyli o 12,1% więcej niż przed miesiącem i o 5,7%

źródło: Urząd Wojewódzki

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ