Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu

pkp 2.jpg

Pod koniec marca odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące planowanych do realizacji inwestycji dworcowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu. Obiekty zostaną zmodernizowane w ramach szerokiego programu inwestycyjnego PKP S.A. Na spotkania zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. PKP S.A. będzie reprezentowana m.in. przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji.

Poniżej prezentowany jest harmonogram najbliższych warsztatów:

  • Kąty Wrocławskie – 27.03.2017; godz. 17:00; sala obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

  • Smolec – 30.03.2017; godz. 18:00; sala widowiskowa w Szkole Podstawowej w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec

Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres warsztaty@pkp.pl, w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ