Prezydent Duda napisał list do Wiesława Myśliwskiego z okazji 85. urodzin. „Pańskie pisarstwo jest prezentacją najwyższych osiągnięć polskiej kultury”

Duda4.jpg
fot: youtube

25 marca Wiesław Myśliwski, pisarz, obchodził jubileusz 85-lecia. Jak sam przyznaje, kiedy zaczyna pisać, nie ma żadnego planu, projektu czy wizji książki, ale ma jakieś niejasne przeczucie.

Prezydent RP Andrzej Duda, z okazji 85. rocznicy urodzin, skierował do pisarza list z gratulacjami i życzeniami. Prezydent podkreślił, że twórczość Myśliwskiego jest dla nas zaproszeniem do zastanowienia się nad sprawami z pozoru prostymi, codziennymi, „z których zbudowany jest porządek świata i w których często przejawia się sens człowieczego losu oraz tajemnica istnienia”.

Poniżej treść listu Prezydenta RP do Wiesława Myśliwskiego.

Wielce Szanowny Panie, Dostojny Jubilacie!

Z okazji jubileuszu 85. rocznicy Pańskich urodzin, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Pragnę złożyć Panu wyrazy szacunku i uznania jako jednemu z najznakomitszych współczesnych polskich pisarzy oraz artystycznych autorytetów.

Tak właśnie oceniają rangę Pańskiej twórczości krytycy literaccy i liczni czytelnicy – nie tylko w naszym kraju, lecz także za granicą. Świadectwem tego są przyznane Panu prestiżowe nagrody, wysokie odznaczenia, tytuły doktora honoris causa kilku uniwersytetów, a przede wszystkim nieustające zainteresowanie odbiorców Pana dziełami.

Pańskie pisarstwo, przetłumaczone do dziś na ponad dwadzieścia języków i wszędzie budzące podziw intensywną konkretnością przedstawianego w nim świata i jednocześnie uniwersalnością swego przesłania, jest prezentacją najwyższych osiągnięć polskiej kultury.

Pana mądre, poruszające książki, pełne ekspresji i dojrzałej wiedzy o ludzkim życiu, są dla nas zaproszeniem, by zastanowić się nad sprawami z pozoru prostymi, codziennymi, z których zbudowany jest porządek świata i w których często przejawia się sens człowieczego losu oraz tajemnica istnienia.

Kolejne utwory – takie jak debiutancki „Nagi sad”, monumentalny „Kamień na kamieniu”, nacechowany epickim rozmachem i poetycką wrażliwością „Traktat o łuskaniu fasoli” czy obrazujące dramatyczność ludzkich wyborów „Ostatnie rozdanie” – to jakby kolejne tomy Pańskiego opus magnum. Ciągle poszukuje Pan odpowiedzi na pytania zasadnicze i wspólne nam wszystkim, gromadzące esencję ludzkiego doświadczenia. Pozostaje Pan wierny inspiracjom zaczerpniętym z kultury chłopskiej, w której tak ważne jest słowo mówione oraz własne, osobiste widzenie świata i konsekwentnie, właśnie na tych filarach, buduje Pan swoją koncepcję literatury skoncentrowanej na wyrażaniu ludzkiej podmiotowości.

Trudno nie być pod wrażeniem Pańskich książek jako swego rodzaju traktatów filozoficznych, z których warto czerpać liczne myśli i prawdy.

Dziękujemy za lekcję, której dostarcza nam Pańskie pisarstwo. Lekcję trudnej, ale niezbywalnej wolności, umacniania własnej tożsamości i przynależności, służby podstawowym wartościom i odważnego kreowania własnego losu. Jak słusznie Pan pisze: „To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.” Ale przecież trzeba próbować.

Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za to, że odgrywa Pan wobec nas w tych niełatwych poszukiwaniach rolę życzliwego współwędrowca i mentora.

W dniu Pańskiego jubileuszu składam Panu serdeczne życzenia dobrego zdrowia, wielu sił i kolejnych twórczych osiągnięć. Jak wielokrotnie Pan podkreślał, nigdy nie stawia Pan w swoich literackich konstatacjach ostatecznej kropki, która by je finalnie zamykała – dlatego z nadzieją oczekujemy Pańskiej następnej książki.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ