Świdnica : Kompromis w sprawie szkół ?

swidnica-urzad-mia.jpg

Na wniosek Prezydent Świdnicy zwołano sesję Rady Miejskiej, na której rozpatrywana miała być tylko jedna uchwała, dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Na piątek, 24 marca br. na wniosek Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej zwołano XXX sesję Rady Miejskiej. Miała to być sesja nadzwyczajna, na której rozpatrywana miała być tylko jedna uchwała, dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który jedynie połowicznie pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez radę propozycję nowej sieci szkół w Świdnicy.

Przypomnijmy, że 3 marca br. uchwała w tej sprawie została przyjęta przez radnych większością głosów. Kurator zanegował dwa proponowane rozwiązania – włączenie Gimnazjum nr 4 do Szkoły Podstawowej nr 6 oraz włączenie Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 315. Jednocześnie zalecił powołanie na bazie wymienionych dwóch gimnazjów nowych szkół podstawowych. Z taką opinią nie zgodziła się prezydent miasta, stąd decyzja o skardze.

Jednak w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. W bezpośrednich rozmowach z kuratorem uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Dzięcielski oraz Zastępca Prezydenta Miasta, Szymon Chojnowski. Po uzgodnieniu wspólnych stanowisk, kurator uznając argumenty prezydent miasta, zmienił swoją opinię w zakresie Gimnazjum nr 4. Dzięki temu placówka ta wejdzie w struktury Szkoły Podstawowej nr 6, zapewniając dogodne i komfortowe warunki do nauki dzieciom z dzielnicy Zarzecze. Opinia kuratora w sprawie Szkoły Podstawowej nr 315 została przyjęta przez prezydent Świdnicy, w związku z czym na bazie działającego dzisiaj Gimnazjum nr 2 powołana zostanie do życia nowa szkoła podstawowa.

Bardzo się cieszę z wyniku tych negocjacji, serdecznie też dziękuję za zrozumienie ze strony pana kuratora. Dziękuję za zaangażowanie przewodniczącego rady i mojego zastępcy. Osiągnięty kompromis jest może do końca niezadowalający, jednak pozwala nam w sposób racjonalny na utworzenie nowej sieci szkół. Natychmiast przystępujemy do pracy, po to, by na następną sesję, na 31 marca, przedstawić ostateczny projekt uchwały w tej sprawie. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą na stworzenie optymalnych, jak na zaistniałe okoliczności, warunków do nauki dla dzieci i młodzieży w naszym mieście – mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W związku z otrzymaną w dniu 24 marca br. nową opinia kuratora oświaty, prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska wniosła o wycofanie projektu w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co rada miejska zaakceptowała.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy odbędzie się w piątek, 31 marca o godz. 10.00.

źródło: dolny-s;ask24h.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ