Powstanie obserwatorium Astronomiczne przy Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

foto mat prasowy

Po koniec czerwca br. planowane jest otwarcie Szkolnego Obserwatorium Astronomiczne z zapleczem dydaktycznym przy Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.

Obserwatorium  jest zaprojektowane tak, by umożliwiało przeprowadzanie obserwacji, pokazów astronomicznych oraz  prowadzenie wykładów, spotkań i lekcji w pomieszczeniu pod obserwatorium.

Powstanie obserwatorium ma na celu:

  • zapewnienie uczniom wszystkim szkół Powiatu Wałbrzyskiego i powiatów ościennych dostępu do nowoczesnej placówki astronomicznej, a przez to wzbogacenie form kształcenia zwłaszcza fizyki i astronomii,
  • zapewnienie merytorycznej pomocy wszystkim uczniom z dowolnych szkół biorącym udział w olimpiadach i konkursach z fizyki lub astronomii.
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie astronomii, astronautyki, nauk ścisłych i przyrodniczych, technik informatycznych i multimedialnych,
  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w atrakcyjnej formie, wykraczającej poza programy szkolne,
  • organizowanie zajęć dydaktycznych okazjonalnych, okresowych  i stałych, wystaw i konkursów,
  • promowanie postaw proekologicznych (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)
  • promowanie postaw prozdrowotnych  (Przebiegnij Układ Słoneczny – astronomiczny tor przeszkód,  który powstanie na terenie obserwatorium).

W obserwatorium będą organizowane wykłady połączone z praktyczną obserwacją nieba. Zajęcia będą prowadzone przez różne osoby (opiekun obserwatorium, wyróżniający się uczniowie, zapraszani naukowcy).

Obserwatorium  będzie dostępne dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich osób ciekawych otaczającego nas świata  z Wałbrzycha i okolic. W  trakcie budowy jest strona internetowa obserwatorium, która będzie zawierała ofertę edukacyjną obserwatorium – www.obserwatorium.niepokalanki.pl

Istnieje możliwość zgłaszania interesujących, własnych tematów do zrealizowania w obserwatorium.

Planowane otwarcie – koniec czerwca 2017r.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ