PiS złożył projekt uchwały dotyczący wsparcia ofiar przemocy w rodzinie we Wrocławiu

dzieci 34.jpg

Na sesji 20 października 2016 r. został złożony przez ofiarę przemocy w rodzinie wniosek o zmianę punktacji w procedurze ubiegania się o mieszkanie socjalne. Procedura przyznawania mieszkań socjalnych jest określona w Uchwale XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia. Zgłoszona propozycja dotyczyła m.in. wprowadzenia dodatkowych punktów dla osób doznających przemocy w rodzinie, ponieważ w obowiązujących przepisach osoby jej podlegające nie są wprost zauważane.

W wyniku dyskusji na sesji Rady Miejskiej Wrocławia powstał zespół, którego celem jest weryfikacja punktacji podczas przyznawania lokali socjalnych.  W ubiegłym tygodniu po upływie 5 miesięcy od rozpoczęcia dyskusji na ten temat odbyło się spotkanie zespołu, które miało podsumowywać dotychczasowe prace. Niestety okazało się, że nie ma żadnych propozycji dodatkowych rozwiązań wspierających ofiary przemocy.

Ofiarami przemocy są często dzieci, pozbawione warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Bardzo często przemoc powraca w ich dorosłym życiu, z ofiar przemocy stają się jej sprawcami. Eksperci potwierdzają, że dochodzi do dziedziczenia tego typu agresywnych i niebezpiecznych zachowań. Rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 150 kobiet – czytamy w uzasadnieniu uchwały

Radni podkreślili, że mając na uwadze wagę problemu oraz czas, który upłynął od rozpoczęcia dyskusji na ten temat, przygotowaliśmy projekt uchwały zmieniający punktację podczas ubiegania się o mieszkanie socjalne. Ofiary przemocy domowej otrzymają dodatkowe 7 punktów. Potwierdzeniem wystąpienia przemocy zajmować się będzie istniejący już Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Prokuratury, Policji, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych. Rodziny/osoby, które skorzystają z tych rozwiązań będą musiały być objęte procedurą „Niebieskie Karty”.

Składając projekt uchwały wnioskujemy o przeprowadzenie prac nad nim w procedurze dwóch czytań. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie umożliwi rzeczową dyskusje. Przy takim rozwiązaniu nad projektem będzie mógł pracować powołany zespół w Radzie Miejskiej Wrocławia, którego kolejne posiedzenie zaplanowane zostało w dniu 28 kwietnia 2017 r – mówił radny Jurek Sznerch

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ