135 mln zł na budowę innowacyjnych ośrodków badawczych na Dolnym Śląsku!

artykuł sponsorowany

Samorząd województwa przeznaczył prawie 135 mln zł na budowę innowacyjnych ośrodków badawczych na Dolnym Śląsku. Inwestycje będą realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

Decyzja zarządu województwa oznacza, że obie wrocławskie uczelnie będą mogły rozpocząć realizację swoich inwestycji, których łączny koszt wyniesie ponad 200 mln złotych.

– Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i szkołach wyższych to jeden z priorytetów naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zależy nam na tym, aby wydatkowane środki budowały potencjał innowacyjny regionu. Inwestycje w naukę i badania są najlepszym sposobem na zapewnienie trwałego rozwoju na Dolnym Śląsku także w przyszłości – mówi marszałek Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Pierwsza z inwestycji to Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii i Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie CIT), realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt zakłada powstanie sześciu nowoczesnych ośrodków badawczo-wdrożeniowych, dla których głównym polem działalności będą badania nad żywnością we wszystkich aspektach jej pozyskiwania i przetwarzania („od pola do stołu”),
w tym nad żywnością prozdrowotną.

– Zajmujemy się większością globalnych problemów ludzkości. Mamy doświadczenie i potencjał, a dzięki Centrum zdobędziemy supernowoczesną infrastrukturę, żeby szukać rozwiązania tych problemów – mówi rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka – Współpracując z przedsiębiorcami, ale też samorządowcami, decydentami jesteśmy w stanie pobudzić rozwój gospodarczy regionu, dostarczyć nowe technologie, materiały i procesy – dodaje.

Na stworzenie CIT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał blisko 65 mln zł dofinansowania. Wartość całej inwestycji to prawie 95 mln zł.

Drugim projektem, który otrzymał finansowe wsparcie samorządu województwa, to „Kompleks GEO-3EM-ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA” Politechniki Wrocławskiej. Naukowcy z Politechniki planują stworzenie unikatowego na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących ze źródeł przyjaznych dla środowiska. Badania ukierunkowane będą na zastosowanie techniczne i przemysłowe, a dotyczyć będą zwłaszcza obszaru surowców (od wydobycia poprzez przeróbkę, wytwarzanie, eksploatację i recycling).

– Zarówno projekt Politechniki, jaki Uniwersytetu Przyrodniczego doskonale wpisują się w strategię rozwoju tzw. inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa – jednocześnie oba mają szansę stać się doskonałymi przykładami dobrej współpracy nauki i przemysłu. Bardzo nam zależy na tym, aby efekty pracy naukowców były skutecznie wdrażane w obszarze gospodarki – dodaje Jerzy Michalak.

Budowa Kompleksu GEO-3EM-ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA ma zakończyć się w przyszłym roku. Koszt całego projektu to prawie 104 mln zł, z czego ok. 70 mln zł Politechnika Wrocławska otrzyma od samorządu województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ