Termy Cieplickie: bezpłatne szkolenie poświęcone kwestii różnic pokoleniowych

basen.jpg

KS Karkonosze wraz z przedsiębiorcami tworzącymi Klub Biznesu najstarszej drużyny piłkarskiej w Jeleniej Górze zapraszają lokalnych przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconemu, kwestii różnic pokoleniowych. Zdaniem managerów jednemu z największych problemów w obecnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia w sali konferencyjnej Term Cieplickich. Start o godzinie 10:00.

Popularność tej tematyki wynika z faktu, że pokoleniu Y, którego znaczenie i udział w strukturze zatrudnienia systematycznie rośnie, zarzuca się wiele trudnych z punktu widzenia pracodawców cech charakteru. Najczęściej definiując przedstawicieli tego pokolenia używa się bowiem określeń takich jak: nielojalni, nieodpowiedzialni, niezaangażowani, kwestionujący autorytety, szybko nudzący się przeciwnicy systemu i hierarchii.

Współcześni managerowie, dyrektorzy hr, szefowie działów z pewnością będą zainteresowani odpowiedziami na poniższe pytania.

Jak w świetle nauki wygląda prawda o pokoleniach obecnych na rynku pracy?

Czy różnice są naprawdę tak wyraźne?

Jak zarządzać pokoleniem Y?

W czasie konferencji warsztatowej:

Poznają Państwo wyniki najświeższych badań dotyczących różnic pokoleniowych.
Odkryją Państwo narzędzia wspierające proces motywowania pracowników z pokolenia Y.
Dowiedzą się Państwo jak budować autorytet szefa oraz w jaki sposób wzmocnić zaangażowanie pracowników z pokolenia Y.
Poznają Państwo metody wzmacniania lojalności pracowników z pokolenia Y.
Dowiedzą się Państwo jak budować komunikaty, aby zwiększyć skuteczność dotarcia do przedstawicieli pokolenia Y.

Szkolenie poprowadzi absolwent Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator” we Wrocławiu oraz Studiów Podyplomowych z Coachingu na wrocławskiej SWPS. W ciągu 6 lat spędził ponad 4000 godzin na salach szkoleniowych współpracując z firmami z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej i ubezpieczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, komunikacji oraz rozwoju kompetencji managerskich. Ponadto porusza tematy związane z zarządzaniem międzypokoleniowym, asertywnością, podejmowaniem decyzji oraz wiele innych.

Pierwszeństwo w rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu przysługuje członkom Klubu Biznesu KS Karkonosze.

W związku z pojemnością sali konferencyjnej w siedzibie Term Cieplickich ogłaszamy otwartą rezerwację na pozostałe miejsca. Każda współpracująca z KS Karkonosze firma może delegować 3 osoby. Przedsiębiorcy niezwiązani z Karkonoszami mogą rezerwować maksymalnie 1 miejsce. Rezerwacja trwa do 18 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń, których dokonać można bezpośrednio u V-ce Prezesa klubu pod adresem e – mail konrad.ambrozy@kskarkonosze.pl

Konrad Ambroży

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ