Nowa wojna w TK? Sędziowie Rzeplińskiego piszą bulwersujący list do prezes Przyłębskiej.

Trybunał 24 nowy.jpg

Portal wPolityce.pl dotarł do wymiany korespondencji między sędziami związanymi z wiceprezesem Stanisławem Biernatem a sędziami wybranymi niedawno przez Sejm, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Zrewoltowani sędziowie domagają się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, nie podoba im się też praca sędziego Mariusza Muszyńskiego oraz kształtowanie przez prezes Przyłębską składów orzekających. List tęskniących za prezesem Rzeplińskim sędziów ostro skrytykowali legalnie wybrani przez obecny skład sędziowie trybunału.

Wystarczył jeden dzień obecności wiceprezesa Stanisława Biernata w TK, by awantura wewnątrz trybunału wybuchła na nowo. W środę, mimo urlopu, pojawił się on w trybunale, by wspólnie z innymi sędziami, napisać szokujący list do prezes Przyłębskiej. Dokument podpisali, oprócz Biernata, sędziowie Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak–Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz oraz Marek Zubik.

Sędziowie konstytucyjni(…) oczekują szybkiej reakcji i zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Zgłaszamy potrzebę i wyrażamy nadzieję przyjcia zaproszenia do udziału w obradach przez Strażnika Konstytucji, Pana PRezydentaRP Andrzeja Dudę. W ten sposób zaistniałaby okazja do przedstawienia Panu PRezydentowi informacji o „istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału.”

– piszą zbuntowani sędziowie.

Co jeszcze nie podoba się sędziom związanym z grupą Rzeplińskiego? Właściwie wszystko. Szczególnie mocno atakują sędziego Muszyńskiego, któremu prezes Przyłebska, zgodnie z prawem, przyznała liczne uprawnienia i pełnomocnictwa.Sędziowie podważają te decyzje i wzywają prezes do ich weryfikacji. Sędziowie podpisani pod listem wyrażają też sprzeciw wobec słusznych działań prezes Przyłebskiej, która chce ograniczyć wypowiedzi zbuntowanych sędziów w mediach. Sędzia Stanisław Biernat często atakuje prezes Przyłebską w mediach, co w sposób rażący narusza godność sędziowską. Widać, że sędziom zależy na podgrzewaniu atmosfery wokół TK w mediach. Domagają się także szybkiego rozstrzygnięcia wniosku Prokuratora Generalnego, który w styczniu zadał pytanie o zgodność wyboru sędziów Rymara, Tulei i Zubika z konstytucją.

Z informacji portalu wPolityce.pl wynika, że na emocjonalny i w wielu fragmentach kuriozalny list sędziów kierowanych przez Stanisława Biernata odpowiedzieli sędziowie: Cioch, Jędrzejewski, Morawski, Muszyński i Warciński. Sędziowie są oburzeni listem sędziów Biernata i odnoszą się do jego treści.

Co do swobody wypowiedzi sędziów jesteśmy oburzeni, ze Pani Prezes nie zareagowała na coraz częstsze publiczne wystąpienia sędziów TK i sędziów w stanie spoczynku, w których przekraczane są obowiązujące standardy prawne i etyczne wypowiedzi sędziego, a część naszych kolegów jest w nich obrażana i poniżana. OCzekujemy w tej sprawie stosownej reakcji.

– piszą sędziowie.

Sędziowie odnoszą się także do do kwestii sędziego Mariusza Muszyńskiego i zbijają argumenty swoich adwersarzy o rzekomo „szczególnej roli” sędziego Muszyńskiego.

*(…) udzielono mu  pełnomocnictwa jedynie do zastępowania Prezesa TK w konkretnych sprawach związanych z administrowaniem Trybunałem, na podstawie stosownych przepisów ustawy. Sędzia Mariusz Muszyński pełni też funkcje szefa Biura Trybunału. Posiada do tego stosowne umocowanie ustawowe.(…) Żaden przepis z obowiązującego w Polsce prawa, nie eliminuje sędziego z możliwości wykonywania funkcji administracyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

– czytamy w liście sędziów.

(…) wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezprawnych i bezpodstawnych żądań tych sędziów. W obecnej sytuacji nie widzimy możliwości spotkania w gronie wszystkich sędziów, poza Zgromadzeniami Ogólnymi nakazanymi prawem.

– piszą sędziowie.

Co na tę korespondencję prezes Julia Przyłębska? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że prezes TK będzie chciała mediować z obiema grupami sędziów i starać się będzie doprowadzić do kompromisu. Miejmy nadzieję, że to się uda, a po odejściu z TK sędziego Stanisława Biernata, sytuacja w TK, ulegnie polepszeniu. Komuś bardzo zależy, by wokół TK wciąż odbywały się awantury.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ