Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowej w Szklarskiej Porębie

(GRAD), CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

20 kwietnia 2017 r. odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej inwestycji dworcowej w Szklarskiej Porębie. Na spotkanie zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi.

Warsztaty odbędą się we czwartek 20.04.2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury,Sportu i Aktywności Lokalnej (sala obrad I p. ul. Słowackiego 13, Szklarska Poręba).
Spotkanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres warsztaty@pkp.pl, w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.

W najbliższym czasie na Dolnym Śląskuplanowane są również warsztaty w Węglińcu i Malczycach.

Źródło: PKP S.A.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ