Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

yt

W roku  szkolnym  2017-2018  będą  organizowane oddziały dwujęzyczne w klasach VII w wymienionych poniżej szkołach.

Oddziały dwujęzyczne będą organizowane dla uczniów klas VII danej szkoły. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów tych będą mogli się rekrutować także uczniowie z innych szkół podstawowych, pod warunkiem przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych – zgodnie z zapisem  art.202 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60).

Wykaz szkół tutaj: 

Do sprawdzianu  można przystąpić tylko w jednej ze szkół.

Rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w każdej szkole.

wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ