Wrocławianie chcą radykalnych zmian w zarządzaniu miastem, mówią aktywiści

MP Przemysław Filar i Aleksandra Zienkiewicz

Wrocławskie ruchy miejskie zastanawiały się nad przyszłością Miasta. Efektem wspólnej pracy jest publikacja, pt: Migawki z diagnozy Wrocławia. Migawki, współtworzyli wrocławianie udzielając odpowiedzi w mediach społecznościowych.

Z badań wynika, że oczekujemy inwestycji, które ułatwią życie. Ekologia, w tym powietrze i zieleń,  transport publiczny oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów, to według wrocławian najpilniejsze sprawy, którymi powinni zająć się urzędnicy i prezydent miasta. Aktywiści liczą na to, iż prezydent Rafał Dutkiewicz po lekturze “Migawki z diagnozy Wrocławia” wsłucha się w głos wrocławian i zacznie zmieniać nasze miasto tak, jak widzą je mieszkańcy.
Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia – Wrocław gospodarczo stoi dobrze, jednak cały czas nie rozwiązuje problemów, na które ruchy miejskie wskazują od dawna

Jakość życia jest na tyle niska, przy niskiej dostępności mieszkań w stosunku do zarobków, że mieszkańcy wyprowadzają się na przedmieścia, do nowych osiedli deweloperskich. Jeśli do tego dołożymy jeszcze oszczędzanie na transporcie, mamy błędne koło, którego efektem jest smog. Bezwzględnie należy to przerwać, poprzez zachęcanie do mieszkania w czystym i zielonym śródmieściu, z chodnikami pełnymi drzew, nie samochodów. Rewitalizacja ze środków UE dostałaby dodatkowe wsparcie z funduszy biznesu i mieszkańców. Likwidacja pieców w kamienicach to szansa na połączenie ekologii oraz rewitalizacji.

Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew “Miasto Drzew”, członek zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Dość bogaci na tle kraju mieszkańcy Wrocławia, o ustabilizowanej pozycji materialnej i społecznej – odwiedzający inne miasta świata – wymagają od władz warunków do wysokiej jakości życia. Chcą sprawnego poruszania się po mieście komunikacją zbiorową, atrakcyjnej zielonej przestrzeni, dobrej jakości powietrza i odnowienia zdegradowanych części miasta, które  świadczą o jego historii i pięknie. Są to kwestie, które do tej pory  były zaniedbywane, stąd duża potrzeba zmian w tych obszarach. Podjęcie zdecydowanych działań w kierunku podniesienia jakości życia we Wrocławiu powinno zminimalizować zjawisko suburbanizacji, które powoli, ale sukcesywnie wysysa wrocławian do okolicznych wsi i miasteczek, zwiększając samochodową presję na stolicę Dolnego Śląska.

Przyciągnąć nowych mieszkańców mogłyby wrocławskie uczelnie, jednak wymagają one głębokich zmian, gdyż w ogóle nie liczą się na arenie międzynarodowej, ani nawet w regionie. Wrocław powinien mieć ambicje, by chociaż w kraju jego uczelnie były w ścisłej czołówce.

A. Zienkiewicz wspomina o negatywnych trendach demograficznych, które przełamuje fala imigracji, głównie z Ukrainy. Szacuje się, że to już 8 do10% mieszkańców Wrocławia i warto by było zachęcać ich do wybrania naszego miasta jako miejsca do życia na stałe.

źródło: TUMW

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ