Polacy jednoznacznie w obronie art. 18 Konstytucji. Aż 86 proc. zgadza się z definicją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny!

Jak wynika z badania ośrodka Ipsos na zlecenie Fundacji Mamy i Taty, zdecydowana większość Polaków popiera tradycyjną, konstytucyjną definicję małżeństwa.

Z badania typu Omnibus przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej n=1011 przez Ipsos w kwietniu b. r. wynika, że aż 86,5 proc. badanych zgadza się z definicją małżeństwa zawartą w polskiej konstytucji (artykuł 18) uznającą małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny.

Przeciwnego zdania jest ledwie 9 proc. badanych:

Co ważne, definicję tę popiera zdecydowana większość elektoratów wszystkich najważniejszych ugrupowań politycznych, w tym także partii liberalnych – Platformy i Nowoczesnej:

Aż 71 proc. badanych jest przeciwko przyznaniu prawa do zawierania małżeństw, które łączy się z prawem do adopcji dzieci, osobom tej samej płci:

Również w tej sprawie jednoznaczne stanowisko mają wyborcy wszystkich najważniejszych partii:

W swoim komentarzu Fundacja Mamy i Taty podkreśla, że środowiska LGBTQ w ostatnim czasie podejmują działania mające wpłynąć na zmianę polskiej definicji małżeństwa:

Dało sobie zatkać usta Nie zgłaszali wątpliwości Sztab Język Trybuny Podający się za dziennikarza Ci ludzie mają za dużo na sumieniu Pomagali nam

Fundacja postanowiła sprawdzić jakim poparciem społecznym cieszy się zapis konstytucji definiujący małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz jaki jest poziom akceptacji dla zalegalizowania małżeństw osób żyjących w związkach jednej płci.

Badania zrealizowane przez renomowany instytut badawczy Ipsos wskazują, że zdecydowana większość Polaków, niezależnie od ich deklarowanych preferencji partyjnych, zgadza się z definicją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny (86,5%). Jednocześnie większość badanych Polaków (71%) jest przeciwna przyznaniu osobom żyjących w związkach jednopłciowych prawa do zawierania małżeństw. Co istotne dla  osób deklarujących poparcie dla każdej partii sprzeciw ten wyraźnie przekracza 50%.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ