Sprawdziliśmy ile zarabiają sędziowie

prokuratura nowa.jpg

„Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało zestawienie średnich oraz najwyższych i najniższych płac dla sędziów w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Rekordziści zgarniają ponad 19 tys. zł miesięcznie. Sporo pieniędzy dostają także rodziny po zmarłych sędziach i sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku – rekordzistka miała 34 lata” – pisze dzisiejsza „Gazeta Polska Codziennie”.

W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie sędziego w sądzie apelacyjnym to ponad 16 tys. zł. Z kolei w okręgowym – prawie 14 tys. zł i rejonowym ponad 11 tys. zł – obliczył resort sprawiedliwości. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego sędziowie otrzymują także dodatek funkcyjny i dodatek za długoletnią pracę. Dla przykładu najwyższe wynagrodzenie dla sędziego sądu apelacyjnego wynosiło ponad 19 tys. zł miesięcznie, a najniższe dla sędziego sądu rejonowego prawie 8 tys. zł.

Sporo emocji budzą także kwoty, jakie otrzymują sędziowie po przejściu w stan spoczynku. Jak podkreśla Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w MS, sędziego przenosi się w stan spoczynku na je‑ go wniosek albo na wniosek właściwego kolegium sądu, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił został uzna‑ ny przez lekarza orzecznika ZUS‑u za trwale niezdolne‑ go do pełnienia obowiązków. A zgodnie z prawem takiemu sędziemu przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadnicze‑ go i dodatku za wysługę lat pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku – wyjaśnia resort. Tymczasem z danych opracowanych przez MS wynika, że przeciętne miesięczne świadczenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz osób, które pobierały uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach w 2016 r., wyniosły ponad 8 tys. zł miesięcznie. Dodajmy, że rekordzistka, która przeszła w stan spoczynku, miała zaledwie 34 la‑ ta. To sędzia Maria Bradtke, która orzekała w głośnym procesie dotyczącym prezydenta Sopotu.

Źródło: „Gazeta Polska Codziennie”, telewizjarepublika.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj