We Wrocławiu handlowano Ukraińcami. Prokuratura dokonała aresztowań

prokuratura nowa.jpg

W dniu 13 kwietnia 2017 r Prokurator Okręgowy we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Wydział V Karny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Agnieszki G. której zarzucono popełnienie zbrodni handlu ludźmi w pracy przymusowej oraz występki gróźb karalnych i podrabiania dokumentów.

Skierowanie wniosku było wynikiem ustaleń poczynionych w toku śledztwa nadzorowanego przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prowadzonego przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu Strachowicach. Śledztwo dotyczy handlu ludźmi w pracy przymusowej w firmach budowlanych na terenie Wrocławia, w okresie od 2014 r do 2016 roku, poprzez zatrudnianie obywateli Ukrainy w sposób niezgodny z polskimi przepisami prawa przy wykorzystywaniu ich krytycznej sytuacji osobistej i nieznajomości języka polskiego. Jak ustalono, pokrzywdzonym m.in. zabierano paszporty, pozbawiając ich tym samym swobodnego poruszania się i możliwości zmiany miejsca pobytu, stosowano też wobec nich charakterystyczny dla handlu ludźmi w pracy przymusowej „mechanizm długów”, czyli doprowadzano pokrzywdzonych do sytuacji w których świadczyli pracę bez  wypłacania im z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Ponadto, jak wynika z relacji pokrzywdzonych, byli oni umieszczani w lokalach w urągających standardach bytowych.

Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwolił na postawienie Agnieszce G., która zajmowała się faktycznym zarządzaniem tych firm budowlanych siedemnastu zarzutów z art. 189a § 1 kk, dotyczących przestępstw handlu ludźmi w pracy przymusowej oraz zarzutów z art. 190 § 1kk w zw. z art. 12 kk i czynu z art. 270 §1 i 3 kk w zw. z art. 11 §2 kk i w zw. z art. 12 kk.

Agnieszka G. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście uwzględnił wniosek złożony przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu i zastosował wobec Agnieszki G. areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj