ZARZUTY ZA OSZUSTWO PRZY ZAKUPIE LOKALI MIESZKALNYCH

prokuratura nowa.jpg

W  dniu  13  kwietnia   2017  roku Prokurator Okręgowy we Wrocławiu  wystąpił  do Sądu  Rejonowego dla   Wrocławia  Śródmieścia  Wydział  V Karny z   wnioskiem o zastosowanie  wobec  Krzysztofa  P.  środka zapobiegawczego w   postaci  tymczasowego  aresztu na okres   3  miesięcy.

Prokuratura  Okręgowa we Wrocławiu  Wydział I Śledczy nadzoruje  prowadzone  przez  Komendę Miejska Policji we Wrocławiu śledztwo  przeciwko   Krzysztofowi  P. i innym podejrzanym  o czyny z art. 286 § 1  k.k. i inne.

W  toku  przeprowadzonego w  niniejszej sprawie  śledztwa  na podstawie  zeznań  szeregu pokrzywdzonych i opinii biegłych ustalono,  iż w okresie  od   stycznia  2004  roku  do  listopada  2016  roku  we Wrocławiu  oraz  innych miejscowościach  na terenie Polski,  Krzysztof  P.,  działając wspólnie  i w porozumieniu z  Markiem S.,  Barbarą K., Jackiem B.  i innymi  dotychczas nieustalonymi osobami   doprowadził  do  niekorzystnego  rozporządzenia  mieniem o  łącznej wartości  nie mniejszej  niż 1.440.000 złotych szereg osób fizycznych, poprzez nieekwiwalentne transakcje zamiany nieruchomości.
Jak  wynika z   dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego Krzysztof P., wykorzystując swoje kontakty towarzyskie z pracownikami spółdzielni mieszkaniowych na terenie Wrocławia, wyszukiwał osoby znajdujące  się w  trudnej sytuacji  finansowej, zalegające z   płatnościami z tytułu  nieuregulowanego czynszu i innych opłat i proponował im pomoc w spłacie tego zadłużenia z własnych środków  finansowych w zamian za zgodę na transakcje zamiany nieruchomości. Proponował  pokrzywdzonym  podpisanie z nim osobiście lub z inną wskazaną osobą, która z nim współdziałała,  notarialnej  umowy zamiany  lokalu mieszkaniowego należącego  do  pokrzywdzonego,  na  lokal mieszkaniowy znajdujący się w miejscowości Potok.

Przy czym podczas takiej transakcji Krzysztof P.  lub  inna  współdziałająca z nim osoba, składali oświadczenia o uregulowaniu  na rzecz  pokrzywdzonych  dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości bądź zobowiązywali się do uiszczenia  takiej dopłaty w przyszłości czego w rzeczywistości nie czynili. Przy czym, z treści  zawieranych aktów  notarialnych wynikało  nadto,  iż wartości lokali mieszkalnych, będących przedmiotem transakcji , a należących do pokrzywdzonych były celowo zaniżane, zaś lokali oferowanych przez podejrzanych w sprawie – celowo zawyżane, w taki sposób aby Krzysztof  P.  i  współdziałające z nim  osoby  ponosili  jak najmniejsze koszty  finansowe  związane z  przeprowadzeniem opisanych transakcji, kosztem  osób  pokrzywdzonych. Następnie, już po przeprowadzeniu transakcji, lokale mieszkalne mieszczące się we Wrocławiu wyłudzone od pokrzywdzonych były sprzedawane na rynku nieruchomości  za  cenę odpowiadającą  ich  rzeczywistej wartości, z zyskiem  dla   Krzysztofa P.

Krzysztofowi P.  przedstawiono jedenaście zarzutów oszustwa w obrocie nieruchomościami.  Przesłuchany  w  charakterze  podejrzanego  Krzysztofowi P. nie  przyznał się  do popełnienia  zarzuconych mu przestępstw.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Sąd  Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia  w Wydziale V Karnym, uwzględnił wniosek Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu i zastosował  wobec  Krzysztofa  P.  środek zapobiegawczy w   postaci  tymczasowego  aresztowania na okres 3  miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj