Prezydent Rafał Dutkiewicz uzyskał absolutorium

pl.wikipedia.org

Już po głosowaniu nad absolutorium dla Rafała Dutkiewicza. Tak jak było do przewidzenia zaważył głos Dominika Kłosowskiego. Spekulacje medialne okazały się trafione. Radni przyjęli zarówno sprawozdanie za wykonanie budżetu jak i udzielenia absolutorium za 2016 rok.

Przed głosowaniem nad absolutorium głos zabrał skarbnik miejski Marcin Urban : mamy nadwyżkę finansową i zrównoważony budżet bieżący, jesteśmy zaraz po Krakowie wśród najlepszych miast w dochodach, mówił skarbnik. Według wygłoszonego sprawozdania, radni mogą mieć czyste sumienie głosując pozytywnie. Urban przedstawił  długi Wrocławia, ocenił je na poziomie 7,79%, zatem mamy jeszcze spory zapas, 11,38%.  Klub Prawa i Sprawiedliwości  oraz radni z PO negatywnie ocenił projekty uchwał, czyli w sprawie wykonania budżetu za 2016 i przyjęcia absolutorium za 2016. Pozostałe kluby, wraz z radnym niezależnym głosowali pozytywnie a jak zapowiedział Dominik Kłosowski prezydent, zawdzięcza to swoim ostatnim działaniom, “odblokował swoje lewe ucho” m.in. powrócą gabinety stomatologiczne do szkół, dlatego otrzyma od lewicy kredyt zaufania.

Głos zabrał prezydent Rafał Dutkiewicz. Wymienił osiągnięcia związane z ESK, opowiedział o inwestycjach zrealizowanych i tych, które mogą powstać w przyszłości.

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ