Zakończono remont na estakadzie w Oławie

materiały prasowe

Koniec utrudnień w związku z remontem estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w miejscowości Oława.

Pełnym sukcesem zakończyły się prace remontowe na estakadzie w ciągu drogi krajowej nr 94, które obejmowały naprawę podpór oraz ustroju nośnego. Wymieniona została nawierzchnia, krawężniki, chodniki, dylatacja, balustrady i bariery ochronne. Wykonano także nową instalację oświetleniową na obiekcie.

Prace prowadzone były w dwóch etapach:

Etap I –remont podpór położonych poza terenem należącym do PKP,
Etap II – remont ustroju nośnego oraz podpór położonych na terenie należącym do PKP.

Wykonawcą robót była firma Firesta–Fišer, Rekonstrukce, Stavby, A.S., Oddział spółki akcyjnej w Polsce, Cieszyn.

Koszt robót oszacowany został na: 7,6 mln zł.

Dziękujemy za cierpliwość mieszkańcom i użytkownikom drogi, ponieważ w trakcie prac występowało sporo utrudnień. Wyremontowana estakada z pewnością przyczyni się do poprawy komfort jazdy podróżnych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ