Wraca sprawa TSP 119. Czy władze miasta wypełnią swoje obetnie ?

r21.jpg

Na profilu społecznościowym rodzice zamieści następujący komunikat :

Jak wiecie, po licznych rozmowach, uzgodnieniach z władzami naszego miasta, Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej podjęliśmy jako społeczność szkolna działania prowadzące do powstania niezależnej szkoły podstawowej z eksperymentem pedagogicznym. Taka szkoła pozwoli rozwijać się naszej placówce i będzie stawiała dobro i rozwój „naszych dzieci” na pierwszym miejscu. Procedowanie wniosku o eksperyment pedagogiczny jeszcze trwa, ale zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej ma zostać udzielona w najbliższych dniach.

Wczoraj o godzinie 8.00 rano odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej szkoły z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty p. Romanem Kowalczykiem i Wicekuratorem p. Januszem Wrzalem. Zwróciliśmy się z wnioskiem o maksymalne przyspieszenie procedury związanej z udzieleniem nam przez MEN zgody na eksperyment pedagogiczny. Usłyszeliśmy obietnicę pomocy i wsparcia, a także deklarację, że Minister Oświaty jest gotowa taką zgodę wydać.
Jednocześnie prowadzimy szereg działań i rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta Wrocławia, zmierzających do uchylenia uchwały o likwidacji TSP119 i powołania szkoły podstawowej, nierejonowej z eksperymentem pedagogicznym, będącej kontynuacją szkoły terapeutycznej. O wszystkim na bieżąco informujemy Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz radnych miejskich.

Ponieważ jednak sukces tych działań zależy od zaangażowania i dobrej woli osób decyzyjnych, ogłaszamy dzisiaj STAN GOTOWOŚCI DO PROTESTU i do publicznego MANIFESTOWANIA NASZEGO POPARCIA DLA TSP 119. Prosimy całą społeczność skupioną wokół akcji RATUJMY TSP 119 o śledzenie bieżących informacji przekazywanych drogą mailową, a także na stronie RATUJMY TSP119.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ