Trzeba piętnować nieuczciwość

foto: Janusz Wolniak

W Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odbyła się konferencja prasowa sygnatariuszy Forum Partnerów Społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych. Zaprezentowali oni podpisane wspólnie Stanowisko ws. niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Szczególnie mocno wybrzmiał głos pracodawców, którzy podkreślali, że obecna interpretacja prawa przez ZUS w kwestii egzekucji składek za poprzednie lata może spowodować upadek wielu przedsiębiorców. Pracodawcy piętnowali też wspólnie ze związkowcami nielegalne praktyki zaniżania stawki godzinowej 13 zł.

Poruszono też wątek oszukiwania studentów i pokazano ścieżki skutecznego upominania się o swoje prawa.

Źródło: Solidarność Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ