Skazany za udzielenie korzyści majątkowej byłemu Wiceprezydentowi Wrocławia

fot: youtube

Wyrokiem skazującym, ogłoszonym w dniu 02 czerwca 2017 roku, zakończyło się postępowanie karne przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia przeciwko Tomaszowi R., którego Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oskarżyła  o udzielenie korzyści majątkowej byłemu Wiceprezydentowi Wrocławia – Michałowi J. Korzyść ta polegała na częściowym sfinansowaniu kosztów zagranicznych wycieczek turystycznych –  na Zanzibar i Barbados,  na przełomie 2010/2011  roku oraz w październiku i listopadzie 2011 roku.

Tomasz G. oskarżony został o dwa czyny o charakterze korupcyjnym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz współpracą z Gminą Wrocław oraz jej miejską spółką celową Wrocław 2012, a także w związku z zainteresowaniem oskarżonego dalszą współpracą.

Pierwszy z nich, popełniony został w okresie od 7 października 2010  roku do 17 stycznia 2011 roku i polegał na udzieleniu Michałowi J.  – Dyrektorowi  Departamentu ds. Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, a jednocześnie Pełnomocnikowi  Prezydenta  Miasta Wrocławia ds. EURO 2012  i  Przewodniczącemu  Rady Nadzorczej wskazanej  miejskiej spółki celowej  – w związku z pełnioną  przez niego funkcją,  korzyści majątkowej,  polegającej na częściowym  pokryciu kosztów  wyjazdu  turystycznego  jego i jego rodziny na wyspę Zanzibar w Tanzanii,  co najmniej w zakresie części należności za przelot, na kwotę nie mniejszą niż  7.113,16 złotych, a także udzieleniu jemu obietnicy korzyści osobistej,  polegającej  na częściowym pokryciu kosztów za mających  uczestniczyć w tym wspólnym wyjeździe turystycznym  jego znajomych wraz z rodzinami, w zakresie w jakim koszty te przekraczały kwotę  10.000 złotych.

Drugi czyn, popełniony w okresie od 6 października do 1 listopada 2011 roku,   polegał na  udzieleniu  Michałowi J. korzyści  majątkowej, polegającej na częściowym   pokryciu kosztów  jego wyjazdu  turystycznego  wraz z rodziną na wyspę Barbados,    co najmniej w zakresie uiszczonych zaliczek  na poczet należności za 2 tygodniowy pobyt  w hotelu,   na kwotę  nie mniejszą niż 9.144,10 dolarów BBD,  o równowartości 14.904,88 złotych.

Tomasz G. uznany został za winnego obu zarzucanych mu czynów.

Sąd podzielił w pełni tezy i  argumentację  przedstawioną przez oskarżyciela,  co do ustaleń faktycznych w sprawie i wymierzył Tomaszowi G. za oba czyny, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na  okres lat 4 oraz grzywnę  200 stawek po 150 złotych. Wyrok nie jest prawomocny

Dodać należy, iż postępowanie przeciwko Michałowi J., oskarżonemu o przyjęcie korzyści majątkowej, zawisłe również przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście Wydział V Karny, pozostaje w toku.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ