Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych 2017/2018

Healthy food at home. Happy family in the kitchen. Mother and children daughters are preparing the vegetables and fruit.

Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych z miejskim dofinansowaniem rozpoczyna się 2 czerwca i potrwa do 14 czerwca. Rodzice składają wniosek zgłoszenia dziecka do jednego wybranego przez siebie żłobka wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów. Pierwsze wyniki rekrutacji będą znane pod koniec miesiąca.  Dokumenty i formularze do w związku z rekrutacją do żłobków publicznych i niepublicznych we Wrocławiu na rok 2017/2018.

Obecnie we Wrocławiu jest ok. 4 184 miejsc żłobkowych (finansowanych lub dofinansowywanych przez miasto). Liczba wolnych miejsc do rekrutacji 2017/2018, to 2 302 miejsc, w tym ok. 1121 w żłobkach publicznych oraz 1181 miejsc w placówkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Żłobki publiczne

Szczegółowe informacje o rekrutacji  na rok żłobkowy 2017/2018 tj. wykaz wolnych miejsc w żłobkach publicznych  w poszczególnych grupach wiekowych, wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka oraz niezbędne oświadczenia znajdują się na stronie: www.wzz.wroc.pl. Na stronie http://www.wzz.wroc.pl/pl/rekrutacja znajduję się również lista wolnych miejsc.

W rekrutacji mogą  uczestniczyć  dzieci, które  1  września  2017 r. mają ukończone  co najmniej  20  tygodni  życia  i  mają  stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

Harmonogram rekrutacji:

zadanie termin
Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w żłobkach w grupach wiekowych 28.04.2017 r.
Przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018 od 02 do 14 czerwca 2017 r. od godz. 10. 00 do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji w żłobkach w sposób ogólnie przyjęty 27 czerwca 2017 r.
Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.
Wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy 30 sierpnia 2017 r.

Żłobki niepubliczne

Rekrutacji do żłobków niepublicznych na miejsca z dotacją Gminy Wrocław na okres 01.09.2017-31.08.2018 podlegają dzieci urodzone od dnia 01.01.2015 r. Rekrutacja do żłobków niepublicznych odbywa się na zasadach jak dla żłobków publicznych, stosowanych odpowiednio, zgodnie z zarządzeniem nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 r.

Zasady rekrutacji, o których mowa powyżej, załączone formularze do pobrania oraz harmonogram rekrutacji dotyczą również Niepublicznego Integracyjnego Żłobka Promyk Słońca przy ul. Manganowej 10, 53-441 Wrocław, na 37 nowych miejsc przeznaczonych do rekrutacji na rok 2017/2018.”

więcej tutaj

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ