Już jesienią uwłaszczenie dla 1,5 mln Polaków!

“Dzięki ustawie przekształcającej prawo użytkowania wieczystego we własność ok. 1,5 mln Polaków stanie się faktycznymi właścicielami gruntów. Według wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego ustawa może wejść w życie 1 października br.” – informuje dzisiejsza “Gazeta Polska Codziennie”.

Według nowej ustawy Polacy, którzy są wieczystymi użytkownikami gruntów, staną się ich właścicielami. Opłatę przekształceniową w wysoko- ści 20 rocznych opłat za użytkowanie wieczyste można będzie rozłożyć na 20 lat. Po tym czasie właściciele nie będą już musieli wnosić opłat. Zgodnie z projektem za ziemię skarbu państwa będzie można zapłacić całość w jednej racie z 50-proc. ulgą.

Gminy w wypadku własnych gruntów będą mogły ją zastosować, ale będzie to leżało w ich gestii. Ulga nie dotyczy lokali usługowych. Podstawą naliczenia opłat przekształceniowych będzie opłata za użytkowanie wieczyste obowiązująca w dniu 1 stycznia 2017 r. – Projekt ustawy dotyczy gruntów m.in. pod budownictwem wielorodzinnym, pod domami jednorodzinnymi, lokalami użytkowymi, a  także pod lokalami usługowymi, które znajdują się w budynkach, gdzie są lokale mieszkalne – powiedział Kazimierz Smoliński.

Wiceminister dodał, że w stosunku do przedstawionego w ubiegłym roku pierwszego projektu aktualna wersja jest znacznie obszerniejsza i  korzystniejsza dla użytkowników wieczystych. – Wobec zalecenia, aby objąć przekształceniem wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przeprowadzono dodatkowe uzgodnienia międzyresortowe w celu rozszerzenia przekształcenia również na grunty zabudowane domami jednorodzinnymi – wyjaśnił Smoliński. I  tak – zdaniem wiceministra – powstał całkiem nowy projekt obejmujący zakresem wszystkie grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane na cele mieszkaniowe, położone na terenie całego kraju, w tym na Ziemiach Odzyskanych

Warunkiem jest jedynie zabudowa zaspokajająca potrzeby mieszkaniowe użytkownika wieczystego oraz uregulowany stan prawny gruntu, który pozwala na oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste. Do projektu ustawy wprowadzono przepis przewidujący przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami oraz gruntów, na których urządzono miejsca postojowe. Przepis ten kwestionowały samorządy terytorialne. Problemem była tymczasowość lokalizacji wielu garaży, a nawet samowolne urządzanie garaży na terenach nieprzeznaczonych do tego rodzaju inwestycji. W projekcie pozostała możliwość przekształcenia jedynie garaży przynależnych do lokali mieszkalnych oraz zlokalizowanych pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (często w praktyce są one traktowane jako lokale użytkowe).

Więcej w dzisiejszym wydaniu “Gazety Polskiej Codziennie”

Źródło: “Gazeta Polska Codziennie”, telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ