Premier Szydło i jej rząd po 19 miesiącach oceniani lepiej niż poprzednie ekipy na tym etapie!

Wykresy jakie zamieszczamy poniżej pokazują, że średnia ocena rządu Beaty Szydło oraz średnia ocena samej premier wyliczana na podstawie danych różnych ośrodków badawczych osiągnęła w kolejnym, już dziewiętnastym, pomiarze miesięcznym od powołania wartość wyższą, niż w przypadku poprzednich rządów, licząc od rządu Jerzego Buzka.

Dotyczy to zarówno ocen działalności samej pani premier:

Jak i kierowanej przez nią rady ministrów:

Średnie liczone są na podstawie danych CBOS, Kantar Public (do stycznia działającego pod marką TNS) oraz GfK Polonia (od stycznia 2014 r.).

Odpowiedzi na różniące się pytania zadawane przez poszczególne ośrodki kodowane są w taki jednolity sposób, że najbardziej pozytywnej odpowiedzi przypisywane jest +2, najbardziej negatywnej -2, natomiast odpowiedzi neutralne i „trudno powiedzieć” otrzymują wartość „0”.

Zestawione również zostały wyliczone w ten sposób wartości wskaźników CBOS oceny rządu i oceny premiera. Podobnie dzieje się w przypadku pozostałych ośrodków i ze średnich CBOS, GfK Polonia i Kantar Public wyliczana jest jedna średnia uwidoczniona na wykresach.

Jak widać, Polacy na razie nie dali się zmanipulować medialnej nagonce i oceniają rządy Prawa i Sprawiedliwości i gabinet premier Beaty Szydło bardzo pozytywnie. Niewątpliwe to wynik twardych osiągnięć – wzrostu gospodarczego i dużego transferu środków do grup dotychczas traktowanych po macoszemu, zdecydowanej walki z nadużyciami podatkowymi, obrony polskiej racji stanu w takich sprawach jak propozycja instalowania w Polsce islamskich gett, wyboru na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ