Szybciej z Wrocławia do Wołowa i Głogowa

domena publiczna

Poprawi się prędkość pociągów na dolnośląskim odcinku Nadodrzanki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 62,5 mln zł przebudują 25 km torów między Wołowem a Małowicami Wołowskimi oraz Grębocicami a Głogowem. Efektem inwestycji będzie również lepsza obsługa podróżnych oraz możliwość przewozu cięższych ładunków towarowych.

Zasadniczy zakres robót związany jest z kompleksową wymianą toru nr 1 na dwóch odcinkach – pomiędzy Wołowem a Małowicami Wołowskimi i Grębocicami a Głogowem. Zostaną zamontowane nowe szyny i podkłady. PLK wymienią rozjazdy i zainstalują nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Zakres prac obejmuje także modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Na 12 przejazdach kolejowo-drogowych położonych na szlaku Wołów – Małowice Wołowskie zostanie wymieniona nawierzchnia.

Poprawią się warunki odprawy podróżnych. Zrewitalizowanych zostanie 7 peronów w: Orzeszkowie, Małowicach Wołowskich, Grębocicach i Krzeptowie. Perony będą wyższe ułatwiając dostęp do pociągów. Zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Przebudowane dojścia do peronów zapewnią dostęp do kolei osobom niepełnosprawnym.

Dzięki inwestycji zlikwidowane będą ograniczenia prędkości i polepszy się jakość usług przewozowych. Nowy tor umożliwi ruch pociągów z maksymalną prędkością do 120 km/h (towarowych do 100 km/h oraz prowadzenie ciężkich składów towarowych (o nacisku na oś do 221 kN). Również odnowione obiekty inżynieryjne (w tym 2 wiadukty i 1 most) zostaną dostosowane do zwiększonej prędkości i obciążeń pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm: Infra SILESIA S.A i TRANSKOPOL Sp. z o.o. na realizację zadania „Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny szlak Wołów – Małowice Wołowskie oraz Grębocice – Głogów realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wrocław – Głogów”.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w sierpniu br. Prace zostaną ukończone w listopadzie przyszłego roku. Inwestycja wartości 62,5 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ