Maryjne kapliczki ze Św. Katarzyny

pixabay.com

Turyści obojętnie mijają Świętą Katarzynę, małą miejscowość leżącą niedaleko Wrocławia. Niewiele osób wie, jakie wspaniałe rzeczy tu się znajdują. Szczególnymi miejscami są tu sanktuarium maryjne, kaplice z replikami cudownych obrazów i figur Matki Bożej z wielkich sanktuariów maryjnych, a także grota Maryi z Lourdes. Skąd w tak małej miejscowości tyle niezwykłości?

Wszystko zaczęło się od powstania sanktuarium, wspomina ksiądz Stefan Wancel, obecny proboszcz parafii: W 1999 roku pojechałem do Lichenia. W czasie Apelu Jasnogórskiego bardzo mocno duchowo przeżyłem obecność Matki Bożej. Ta niesamowita maryjna atmosfera, która tam panowała, całkowicie mnie ogarnęła i uszczęśliwiła. I właśnie wtedy zapragnąłem, aby coś podobnego stworzyć w mojej parafii. Ale pomyślałem sobie, jak to urządzić? Czym przekonać ludzi? Postanowiłem, że każda trzecia niedziela miesiąca, w naszej parafii, będzie niedzielą maryjną. Z pomocą przyszedł mi obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajdujący się w naszym Kościele w ołtarzu głównym. Obraz ten powstał w XIX wieku w Częstochowie, a został przywieziony do naszej parafii przez księdza Józefa Garbicza w 1945 roku z Ukrainy. W niektórych książkach pojawiają się nawet wzmianki o obrazie, jako słynącym łaskami. Natomiast nie było tu żadnego kultu, od wojny jakby to wszystko wygasło. I wtedy zwróciłem się do Księdza Kardynała Gulbinowicza.

Ksiądz Kardynał z radością zaakceptował ten pomysł i w 1999 roku wydał dekret ustanawiający kościół w Świętej Katarzynie bazyliką lokalną. Inauguracja odbyła się 3 maja w święto Królowej Polski. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Józef Pazdur i od tamtej pory co roku ks. bp Pazdur przyjeżdża 3 maja do sanktuarium, by odprawić Mszę Świętą.

Powstanie sanktuarium było początkiem kultu maryjnego w Świętej Katarzynie. Ksiądz Stefan nie chciał poprzestać tylko na świątyni ku czci Maryi: Nasz kościół jest nieduży i bardzo mało w nim miejsca. W prawie każdym sanktuarium są kaplice drogi krzyżowej na zewnątrz i wiele innych kaplic. Ale pomysł tworzenia replik najbardziej znanych i cudownych obrazów i rzeźb Maryi jest całkowicie moim pomysłem, który zrodził się, aby przybliżyć ludziom te najważniejsze maryjne sanktuaria. Na ogół ludzie nie znają tych miejsc i nie wiedzą z czego słyną. Były niewielkie problemy ze zrealizowaniem tego pomysłu, gdyż nasz kościół i teren wokół niego jest zabytkowy. Na szczęście udało się zrealizować ten pomysł, gdyż Kościół żyje, nie może się zamknąć do tego, żeby być. Przy współpracy parafian i pomocy księdza kardynała udało się wybudować 12 kapliczek maryjnych i jaskinię z Lourdes. Przy każdym z tych miejsc znajdują się tabliczki z krótką historią powstania oryginalnych rzeźb i kaplic. W Świętej Katarzynie, w jednym miejscu, znajdują się wszystkie najbardziej znane kapliczki maryjne na całym świecie. Stworzono tu repliki miejsc, do których, co roku, przyjeżdżają tłumy pielgrzymów.

Kaplica Zwiastowania Pańskiego z Nazaretu

Pierwsza kaplica została stworzona na wzór groty, w której miała mieszkać Najświętsza Maryja Panna. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ta grota stała się kaplicą. W V wieku chrześcijanie wznieśli tu bazylikę. Na ścianie groty Zwiastowania odkryto napisane słowa Pozdrowienia Anielskiego i modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Kaplica Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Jest to grota Narodzenia Dzieciątka Jezus. Od początków chrześcijaństwa była odwiedzana przez wiernych. W 326 r. Cesarz Konstantyn Wielki i jego matka, św. Helena ufundowali tu wielką bazylikę. Na posadzce groty Narodzenia w 1717 roku umieszczono srebrną gwiazdę z napisem: „Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”.

Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel i NMP Różańcowej w Pompejach

Na górze Karmel, w Ziemi Świętej, w IX wieku przed Chrystusem prorok Eliasz założył pustelnię. W czasach chrześcijańskich żyli tu pustelnicy, a w XII wieku powstał zakon NMP zwany zakonem karmelitańskim. Obecnie nad grotą św. Eliasza wznosi się piękna bazylika z cudowną figurą Matki Bożej Szkaplerznej. W 1251 roku św. Szymonowi Stock ukazała się Matka Boża i podała mu szkaplerz karmelitański wraz z obietnicą, że ci, którzy do śmierci będą nosić szkaplerz, nie doznają ognia piekielnego.

Kaplica Matki Bożej z Guadalupe

W 1531 roku w Meksyku na wzgórzu Tepeyac Maryja objawiła się Indianinowi, św. Janowi i poleciła, aby zbudował świątynię ku jej czci. Matka Boska powiedziała, że pragnie być dla wszystkich ludzi „Matką Miłującą, Ochraniającą, Współczującą i Pomagającą” i na płaszczu Jana umieściła swój dokładny wizerunek. Guadalupe jest największym sanktuarium maryjnym w Ameryce.

Kaplica Cudownego Medalika w Paryżu

W 1830 roku, w klasztornej kaplicy w Paryżu, św. Katarzynie Laobure Matka Najświętsza objawiła cudowny medalik z wizerunkiem Marii Niepokalanej i napisem: „Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Na drugiej stronie medalika był krzyż i Najświętsze Serce Jezusa i Maryi. Przez ten Medalik, Matka Najświętsza udziela licznych łask.

Kaplica Matki Bożej z La Salette

W 1846 roku w La Salette we Francji Matka Boża Płacząca objawiła się pastuszkom. Płakała z powodu ludzkich grzechów, zwłaszcza nieuszanowania Pana Boga, lekceważenia dnia świętego i licznych bluźnierstw. Obok miejsca objawień wytrysnął strumień z uzdrawiającą wodą. Maryja w La Salette skierowała orędzie do całej ludzkości z prośbą o nawrócenie. Z powodu grzechów zapowiadała karę Bożą. Poleciła założyć Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej dla przekazywania jej orędzia dzisiejszemu światu.

Kaplica Matki Bożej Fatimskiej

W 1917 roku w portugalskiej wiosce Fatima miały miejsce najważniejsze maryjne objawienia XX wieku. Świadkami objawień i nadprzyrodzonych przekazów było troje dzieci fatimskich: Łucja, Franciszek i Hiacynta. Objawienia rozpoczęły się 13 maja powtarzały się przez 6 miesięcy, 13. dnia każdego miesiąca. W objawieniach fatimskich Matka Najświętsza skierowała orędzie do całej ludzkości, prosząc o nawrócenie, pokutę za grzechy i o modlitwę różańcową. Po roku 1917 przez samą Łucję Maryja prosiła o poświęcenie Rosji, świata i siebie Niepokalanemu Sercu NMP w pierwsze soboty miesiąca. Spełnienie tych poleceń przyniesie ludzkości pokój i triumf Niepokalanego Serca NMP.

Kaplica NMP Matki Ubogich i Cierpiących

W 1933 roku w Belgii NMP 8 razy objawiała się 12-letniej Mariette Deco. Wskazała jej źródełko, któremu nadała moc uzdrawiania jak w Lourdes, a siebie nazwała „Matką ubogich i cierpiących”. Kapliczka ta powstała w piątą rocznicę wielkiej powodzi w Polsce z 1997 roku.

Kaplica Pani Wszystkich Narodów

W latach 1945-1959 mieszkanka Amsterdamu Ida Peerdeman otrzymała od Maryi orędzie. Matka Najświętsza objawiała się na tle krzyża, stojąc na globie ziemskim pośród baranków, jako „Pani Wszystkich Narodów”. Z obydwu dłoni wychodziły 3 promienie, które dają narodom: „łaskę, zbawienie i pokój”. Maryja czekała na ogłoszenie nowego dogmatu maryjnego, mówiącego, że jest ona Współodkupicielką, Pośredniczką i Orędowniczką łask dla całej ludzkości.

Kaplica Matki Bożej Róży Duchownej

Wiosną 1947 roku we Włoszech zaczęła objawiać się NMP jako Róża Duchowna. Ukazująca się postać Matki Bożej miała na piersiach trzy róże: różę białą, ponieważ Maryja jest Najczystszą Córą Ojca Niebieskiego; różę czerwoną, gdyż Maryja jest Matką Syna Bożego, Zbawiciela świata; różę złotą, ponieważ Maryja jest Oblubienicą Ducha św. i królową Nieba i Ziemi. Wszystkich chrześcijan, osoby duchowne i świeckie nawoływała do życia w czystości i świętości.

Kaplica Matki Bożej z Medjugorje

Od 1981 roku trwają tu objawienia maryjne. Maryja mówi, że jej przekazy w Medjugorje są kontynuacją objawień fatimskich. Nawołuje także do nawrócenia i pokuty. Magisterium Kościoła nie potwierdziło tych objawień.

Kaplica Matki Bożej Kościoła Wschodniego

W tej kaplicy znajdują się: ołtarz do sprawowania świętej liturgii, krzyż zwany franciszkańskim, kopie ikon maryjnych słynących łaskami, Bogurodzica z Kijowa i Bogurodzica Włodzimierska oraz ikony ojców kościoła wschodniego: św. Jana Chryzostoma, św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, a także obraz naszej patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Grota ku czci Matki Bożej Niepokalanej w Lourdes

W roku 1858 rozpoczęły się objawienia Matki Bożej w Lourdes. Maryja ukazywała się 18 razy św. Bernadetcie Soubirous. Mówiła: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Nawoływała do pokuty za grzechy. Z polecenia Matki Bożej przy grocie wytrysnęło źródełko z cudowną, uzdrawiającą wodą. Lourdes należy do największych sanktuariów maryjnych świata. Wielu chorych w Lourdes otrzymuje łaskę zdrowia.

Ksiądz Stefan zapytany o powód stawiania kaplic odpowiada: Po pierwsze: jestem księdzem, po drugie: jestem jeszcze z czasów przedsoborowych, kiedy kult Matki Bożej był bardzo żywy w Kościele, po trzecie: Maryja jest mi bardzo bliska, co miesiąc spowiadam się i koncelebruję Mszę Świętą na Jasnej Górze, po czwarte: te kapliczki są pozytywną manifestacją wiary i po piąte, chyba najważniejsze: Maryja jest Królową Polski, bliską sercu każdego z nas, to do niej spieszymy z każdym problemem, jej powierzamy wszystkie bóle i troski. Dlatego warto w ten sposób przybliżać ludzi do Maryi, do najlepszej Matki.

Pielgrzymi przybywają do Świętej Katarzyny nie tylko z powodu chęci ujrzenia tych niezwykłych kaplic, przyjeżdżają tu, gdyż wierzą, że i tu będą dokonywać się cuda. Jak wspominał ksiądz proboszcz, niewiele osób ma możliwość pojechania i ujrzenia tych wszystkich miejsc, a tu każdy może zapoznać się z najbardziej znanymi objawieniami maryjnymi i prosić Matkę Bożą o potrzebne łaski.

Mieszkańcy Świętej Katarzyny zgodnie twierdzą, że, od powstania sanktuarium i kaplic, Matka Boża w szczególny sposób czuwa nad ich miejscowością, omijają ich kataklizmy i mogą spokojnie żyć w „świętym spokoju”.

autor: Justyna Maciejewska

źródło: Nowe Życie

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ