Dutkiewicz nagrodzony przez Niemców za „przeciwstawianie się przejawom nacjonalizmu”. „Die Welt” przekonuje: „To sygnał wdzięczności dla Polaków”

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz odebrał w Berlinie prestiżową Niemiecką Nagrodę Narodową. Wyróżniono go za kształtowanie przyjaznych relacji polsko-niemieckich.

Przyznająca nagrodę Niemiecka Fundacja Narodowa nazwała Dutkiewicza „budowniczym mostów między Polską, a Niemcami”. Jak podkreślono, prezydent Wrocławia zasłużył się szczególnie w kształtowaniu europejskiego charakteru swojego miasta.

Przekształcił trudną, wieloaspektową historię Wrocławia w jego własną, otwartą na świat tożsamość (…) Nagroda jest wyrazem wdzięczności wobec wszystkich Polaków, którzy działają na rzecz harmonijnego egzystowania Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie

—czytamy w uzasadnieniu. Fundator podkreśla, że Dutkiewicz przeciwstawia się najmniejszym przejawom nacjonalizmu w swoim mieście, oraz że jego prezydentura jest najlepszym przykładem na to, że „Europa i UE – w przypadku Polski przynajmniej na poziomie komunalnym – niezmiennie cieszy się uznaniem, i że można zwyciężać wybory prowadząc politykę otwartą na świat”.

W laudacji, wygłoszonej na uroczystej gali w Berlinie, prezydent Instytutu Goethego Klaus-Dieter Lehmann mówił, że Dutkiewicz wierzy w przyszłość pamięci.

Dlatego w opozycji do polityki komunistów i nacjonalistów, którzy w karkołomnej polonizacji wymazali wszystko, co nie pasowało do obrazu legitymizowanej etnicznie ciągłości, przejął historię Wrocławia jako całość i nie dzieli jej stosując kryterium narodowościowe

—mówił. Urodzony we Wrocławiu Lehmann oceniał, że obecny rząd Polski prowadzi politykę coraz wyraźniej naznaczoną tendencjami nacjonalistycznymi.

Dlatego powinno to nas zachęcać do tego, aby szczególnie chronić i pielęgnować ten cenny skarb, jakim są nasze dobre stosunki i nie dać się zmylić przez aktualne wydarzenia

—mówił Lehmann. Rafał Dutkiewicz oceniał, że przyznanie mu nagrody jest wyrazem uznania dla tego, jak rozwija się jego miasto.

Wrocław potrafił pokazać, że jest otwarty na swoją skomplikowaną, wielonarodową przeszłość

—mówił. Prezydent Wrocławia przyznawał, że nagroda ma istotny wymiar polityczny.

Ten gest ma polityczne znaczenie, Niemcy podkreślają, że chcą blisko współpracować z Polską. Proces integracyjny w Europie jest rozchwiany, tym bardziej wymaga to naszej koncentracji i dobrej woli

—mówił Dutkiewicz dodając, że „Europa jest naszą przyszłością, a nacjonalizmy należą do przeszłości”.

Niemiecka Nagroda Narodowa przyznawana jest od 1997 roku. Przed Dutkiewiczem wyróżnienie to otrzymało dwóch Polaków. W 2010 roku nagrodzono arcybiskupa Alfonsa Nossola. W 2001 roku wyróżnienie powędrowało w ręce byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego.

W opinii dziennika „Die Welt” Niemiecka Nagroda Narodowa dla Rafała Dutkiewicza to „sygnał wdzięczności dla wszystkich ludzi w Polsce, którzy dążą do harmonijnego współżycia w znacznie bardziej zjednoczonej Europie”.

Autor artykułu Gerhard Gnauck przypomina niemieckiemu czytelnikowi, że Dutkiewicz sprawuje funkcję prezydenta miasta nieprzerwanie od 2002. W tym czasie „Wrocław stał się najbardziej dynamicznym i atrakcyjnym miastem Polski”, tak kulturalnie jak i gospodarczo.

W uroczystości uczestniczyli m.in. byli prezydenci Niemiec – Joachim Gauck i Horst Koehler, a także przedstawiciele Bundestagu oraz reprezentanci wrocławskiego samorządu i samorządu województwa dolnośląskiego.

wpolityce.pl, Deutsche Welle

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ