Bednarz: iKongres Regionów – Error 404!

wds

We Wrocławiu odbywa się spotkanie przedstawicieli samorządu pod nazwą Kongres Regionów. W trakcie wystąpień prezydent Dutkiewicz krytykował reformę samorządową, a marszałek Przybylski miał uwagi dot. reformy Regionalnych Izb Regionalnych (RIO). Przypomnę – jest to organ, którym głównym zadaniem jest pilnowanie stabilności finansów np. Gminy Wrocław, opiniowanie wszelkich decyzji o zaciąganiu nowych kredytów. W tej chwili Wrocław ma prawie 3 mld zobowiązań, które opiniowała RIO.

Ale oprócz nich istnieje druga grupa zobowiązań w podobnej kwocie w spółkach miejskich. Kredyty zaciągane przez spółki miejskie na budowę Stadionu Miejskiego, Aquaparku czy Afrykarium, itd. nie zostały zaopiniowane przez RIO!!! Wspomniane kredyty nie są ani poręczone, ani gwarantowane przez Gminę Wrocław – zastosowano umowy wsparcia. Taki sposób kredytowania i zabezpieczania umożliwił prezydentowi uniknięcia sięgnięcia po opinię RIO (załączam odp. RIO w sprawie umów wsparcia).

Wiadomo, że ze względu na napiętą sytuację wrocławskiego budżetu, poruszanie się blisko górnych granic wskaźników zadłużenia, odpowiedź mogłaby być negatywna. Po co jest RIO, skoro prawie połowa zobowiązań Gminy Wrocław jest dla niej niewidoczna. Powiedziałbym nawet, że jej rola w tej chwili jest problematyczna – nie posiada należytych narzędzi, aby prawidłowo ocenić całościowo sytuację finansową Wrocławia.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zdarzają się przypadki, że po skończonej kadencji w RIO, jej członkowie zasiadają w radach nadzorczych miejskich spółek.

Także na pytanie: Czy należy reformować RIO?

Jest jedna odpowiedź: Jak najszybciej.

Waldemar Bednarz

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ