Dolnośląscy Pracodawcy w gronie sygnatariuszy stanowiska w sprawie stosowania klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy

materiały prasowe

Organizacje pracodawców, a wśród nich Dolnośląscy Pracodawcy regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz związki zawodowe z Dolnego Śląska podpisały wspólne stanowisko, w którym apelują o stosowanie w praktyce zamówień publicznych klauzul społecznych oraz o przestrzeganie przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Podczas wspólnej konferencji prasowej 1 czerwca 2017r. w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych przyjęli i podpisali wspólne stanowisko, w którym stanowczo przeciwstawili się praktykom niestosowania klauzul społecznych w przetargach publicznych i nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o minimalnej stawce godzinowej. Dolnośląskich Pracodawców na spotkaniu reprezentował Marcin Kowalski – wiceprezes zarządu.

Uczestnicy konferencji prasowej podkreślali konieczność poszanowania nie tylko zasad współżycia gospodarczego, ale i społecznego. Zwrócili uwagę na możliwości jakie dają obowiązujące przepisy i zachęcali do stosowania ich w praktyce. Zachęcali by zamawiający, głównie administracja rządowa i samorządowa stosując odpowiednie przepisy wspierała cele społeczne, takie jak zatrudnianie na podstawie umów o pracę oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaapelowali o egzekwowanie przez zamawiających realizacji postanowień umów dotyczących klauzul społecznych, w szczególności w zakresie stosowania prawa pracy i minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13zł brutto.

Podczas spotkania zadeklarowano działania zmierzające do przeciwdziałania zaniżaniu przez instytucje publiczne cen kupowanych przez nich usług i towarów.

Przyjęte stanowisko otworzy drogę do wspólnych działań w kierunku dialogu, promowania pozytywnych wartości – z korzyścią dla dolnośląskiego rynku i relacji między pracodawcami i pracownikami.

Po stronie związków zawodowych pod stanowiskiem podpisali się – NSZZ ,,Solidarność”, Rada Województwa Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego. Po stronie pracodawców – Dolnośląscy Pracodawcy (regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan), Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców Polska Miedź.

Źródło: Dolnośląscy Pracodawcy, regionalny związek pracodawców Konfederacja Lewiatan

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ