Letnia obowiązkowa deratyzacja w centrum Wrocławia

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że najbliższa akcja deratyzacyjna odbywać się będzie w dniach od 1 do 15 lipca 2017 r. i obejmować będzie teren ścisłego centrum Wrocławia, tj. obszar ograniczony rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego.

Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (ze zmianą).

W przypadku występowania gryzoni, deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami i terenami określonymi w regulaminie.

Źródło: Oficjalny Portal Miasta Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ