Stop dla gender w Dzierżoniowie! Refleksje trzy lata później

gender.jpg

Tak było niespełna 3 lata temu. Radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa na sesji 29 września 2014 r. poparli inicjatywę mieszkańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. przyjmując oświadczenie w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender.

Wykazali się wówczas nie tylko dużą odwagą, ale i mądrością, opowiadając się po stronie dobra, przeciwko złu i poprawności politycznej. Mieliśmy nadzieję, że decyzja radnych skutecznie będzie chronić nasze dzieci i wnuki przed zgubnym działaniem tej antyrodzinnej i antykatolickiej ideologii. Liczyliśmy, że za przykładem Dzierżoniowa ościenne samorządy gminne i powiatowy przyjmą również podobne oświadczenia antygenderowe. Niestety, tak się nie stało, oświadczenie pozostało bez echa.

3 października 2016 roku w Dzierżoniowie o godz. 12.00 i 18.00 odbyły się „czarne protesty”, będących efektem wdrażania ideologii gender. Były to manifestacje przeciwko zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. W proteście uczestniczyły m.in. nauczycielki i uczennice szkół ponadgimnazjalnych z Dzierżoniowa.

„Nauczyciele sympatyzujący z organizatorami tzw. czarnego marszu, mniej lub bardziej otwarcie (np. na portalach społecznościowych) namawiali swoich uczniów do udziału w tej manifestacji. Udzielano przy tym instrukcji, jak się ubrać i przygotować, ale, co jest szczególnie niepokojące, instruowano, jak się zwalniać z lekcji u dyrektorów i nauczycieli” – pisał w interpelacji do minister Anny Zalewskiej wałbrzyski poseł PiS Michał Dworczyk.

Przypominam o tych wydarzeniach nie po to, aby jątrzyć i kogokolwiek rozliczać, ale po to, aby uzmysłowić społeczeństwu dzierżoniowskiemu czym jest ideologia gender i jakie niesie zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Wielu mądrych i przezornych ludzi sygnalizuje te zagrożenia. Doskonale i przekonywająco opisała gender w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl, przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych Natasza Dembińska, która powiedziała: „Gender to jadowita ideologia neomarsistowska, uderzenie w tradycyjną rodzinę. U jej podstaw leży fałszywe założenie, że płeć można dowolnie wybrać, a podział na kobietę i mężczyznę jest sprzeczny z zasadą równością. Obsesja na punkcie równości sięgnęła nie tylko kwestii społecznych, ale biologicznych. To pokazuje siłę ideologicznego zaczadzenia. Na naszych oczach powstaje nowa wizja jedynej sprawiedliwej przyszłości bez obciążenia przypisaną od urodzenia płcią. Przecież to absurd. Na ofensywę tej destrukcyjnej strategii trzeba znaleźć odpowiedź. Ta odpowiedź musi być. Takie eksperymenty prowadzą do nieodwracalnych zmian obyczajowych. Narzucają zasady całkowicie sprzeczne z naturą człowieka. Krzywdzą dzieci od wczesnych lat dziecięcych poprzez promocję seksualizacji. Za tymi procesami stoją cyniczni ludzie, którzy chcą władzy totalitarnej, bo przecież o żadną wolność tu nie chodzi, tylko o władzę. Gender to narzędzie. Bardzo jest jednak przykre, że do dziś zdecydowana większość społeczeństwa nie wie, czym jest ta ideologia i nie wyczuwa żadnego niebezpieczeństwa. Na tym polu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia”.

W oświadczeniu Nr 8/2014 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender czytamy między innymi, aktualne również dzisiaj, słowa:

„W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej agresywne próby wdrażania ideologii gender do naszego życia społecznego, niezwykle szkodliwej i niebezpiecznej, szczególnie dla młodego pokolenia. Zaprzecza ona nie tylko naturze człowieka i jego godności, ale uderza również bardzo mocno w rodzinę. Ideologia gender określa człowieka wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, przy czym płeć ma mieć charakter jedynie kulturowy. Próbuje się podważyć znaczenie płci biologicznej, znaczenie małżeństwa, błędnie interpretuje się pojęcie rodziny, usiłuje się wdrażać tzw. prawa reprodukcyjne, a więc prawo do aborcji, antykoncepcji, in vitro, do nieograniczonej normami moralnymi edukacji seksualnej. Niszczy zatem podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Dla gender tradycyjna rodzina jest przeżytkiem.[…] Zwracamy się z gorącym apelem o czujność wszystkich (rodziców, władz przedszkolnych i szkolnych, pracowników mediów, kultury i zdrowia, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli), by w porę przeciwstawić się ustawom, które okradają dzieci i młodzież z ich godności oraz okaleczają moralnie i psychicznie. Rada Miejska Dzierżoniowa wyraźnie opowiada się przeciwko wszelkiej dyskryminacji – także ze względu na płeć – ale jednocześnie wyraża swój sprzeciw wobec próby narzucenia obcej ideologii naszej kulturze, tradycji i normom społecznym, ideologii która niszczy integralność płci i rodziny”.

Jako jeden z inicjatorów przyjęcia przez RM oświadczenia ponawiam apel o czujność skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli i jednocześnie kieruję prośbę do radnych samorządów powiatu dzierżoniowskiego o uwzględnienie w planach rad tematyki gender i przyjęcie, dla dobra naszych dzieci i wnuków, stosownych oświadczeń antygenderowych, które będą stosowane w instytucjach zajmujących się edukacją, wychowaniem i kulturą. Uważam również, że samorządy powinny prowadzić akcję edukacyjną w formie: konferencji, warsztatów i stosowania różnych metod informacyjnych uświadamiających społeczeństwu niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą ideologia gender. Należy w ten proces włączyć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz grupy katolików świeckich.

Pamiętajmy, że Polska nie jest odizolowaną wyspą i prędzej czy później zaczniemy się borykać, jako społeczeństwo, z tą antyspołeczną ideologią. Bądźmy mądrzy przed szkodą, bo po szkodzie będzie już za późno.

autor: Kazimierz M. Janeczko

źródło: zprawa.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ